Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 202

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Driest, Jan Willems 
 22 jan 1757Oldelamer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75651
2
Akkerhof, Folkert Tjallings 
 22 jan 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5977
3
Jans, Steffen 
 22 jan 1758Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2074
4
de Jong, Eelke Jelles 
 22 jan 1766De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62403
5
Klazes, Anne 
 22 jan 1766Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7362
6
Stienstra, Henke (Renske) Gerrits 
 22 jan 1773Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7563
7
Klases, Beitske 
 22 jan 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50267
8
Leistra, Jelte Hanses 
 22 jan 1776Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44044
9
Brandsma, Johannes Annes 
 22 jan 1777Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98606
10
Olivier, Sybren Alefs 
 22 jan 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7459
11
Tjeerds, Jan 
 22 jan 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43717
12
Wal, Eelke Jacobs van der 
 22 jan 1779Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101640
13
van Aisma, Jeltje Klazes 
 22 jan 1780Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94532
14
Visser, Trijntje Ages 
 22 jan 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5830
15
Borger, Trijntje Aukes 
 22 jan 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I639
16
Miedema, Jan Gerbens 
 22 jan 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44980
17
Wenning, Jan Hemmes 
 22 jan 1782Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100554
18
de Jager, Sibbeltje Ekkes 
 22 jan 1783IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70629
19
Dirks, Lieuwe 
 22 jan 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45726
20
Geerts, Hendrik 
 22 jan 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45903
21
Norberhuis, Uilke Hendriks 
 22 jan 1786Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68583
22
Schuurmans, Janke Jentjes 
 22 jan 1786Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41734
23
Tjeerds, Neeltje 
 22 jan 1786Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81659
24
Wiersma, Hendrik Scheltes 
 22 jan 1786Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38278
25
de Boer, Sjoerdtje Tjeerds 
 22 jan 1788Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74958
26
de Jong, Andries Geerts 
 22 jan 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68987
27
Palsma, Hendrik Andles 
 22 jan 1788Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13181
28
Sipma, Florus Klazes 
 22 jan 1788Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69294
29
Slim, Wymer Arjens 
 22 jan 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38980
30
Havinga, Romke Jans 
 22 jan 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7695
31
Poelstra, Hendrikje Ofkes 
 22 jan 1789Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69466
32
Johannes, Rein 
 22 jan 1790Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47834
33
Talsma, Wybren Jans 
 22 jan 1790Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6153
34
Ferwerda, Hyke Pieters 
 22 jan 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3238
35
Halma, Pietje Nammens 
 22 jan 1792Beetgumermolen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30191
36
Miedema, Meindertje Uilkes 
 22 jan 1792Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39474
37
Postma, Antje Jans 
 22 jan 1792Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100600
38
Woude, Neentske Folkerts van der 
 22 jan 1792Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11082
39
Dijk, Doeke Hendriks van 
 22 jan 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4049
40
Westra, Anne Wybes 
 22 jan 1794Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50646
41
Kooystra, Dirkje Meinderts 
 22 jan 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92166
42
Vries, Pietje Jans de 
 22 jan 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5699
43
Hoekstra, Eize Jans 
 22 jan 1801Idskenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66203
44
Fopma, Brechtje Sjoerds 
 22 jan 1802Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78032
45
Lyklema, Lykele Tjallings 
 22 jan 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69623
46
Heins, Hein 
 22 jan 1803Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88491
47
Tolsma, Trijntje Rinderts 
 22 jan 1806Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30856
48
Wagenaar, Jan Berends 
 22 jan 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9462
49
Nicolai, Trijntje Eelkes 
 22 jan 1807Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61200
50
Sjoerdstra, Tjitse Baukes 
 22 jan 1807Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54774

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 198

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Blau, Wouter Jans 
 22 jan 1795Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100412
2
Pytters, Dirk 
 22 jan 1809Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32375
3
Swiers, Willemtjen Egberts 
 22 jan 1810Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85275
4
Hofstra, Andries Keimpes 
 22 jan 1812Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94420
5
Klaases, Geeske 
 22 jan 1813Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107004
6
Hoogterp, Klaas Sipkes 
 22 jan 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5525
7
Boonstra, Klaas Baukes 
 22 jan 1815Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71746
8
Tanja, Stillborn Annes 
 22 jan 1815St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96738
9
Boijens, Sjoerdje 
 22 jan 1818Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7117
10
de Vries, Douwe Johannes 
 22 jan 1818Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80669
11
Offringa, Tettje Johannes Hendricus 
 22 jan 1818Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96650
12
Ates, Minke 
 22 jan 1819 I71275
13
Hellinga, Grietje Martens 
 22 jan 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10959
14
Wiersma, Krijn Jelles 
 22 jan 1822Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51758
15
Hoekstra, Jakob Wiltjes 
 22 jan 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80688
16
Keuning, Adriaantje Jouws 
 22 jan 1824Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74553
17
Veenstra, Bauke Johannes 
 22 jan 1824Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63644
18
Andries, Wytske 
 22 jan 1825Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55342
19
Ley, Yttje Jans van der 
 22 jan 1825Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25042
20
Boersma, Ulbe Luitjens 
 22 jan 1826 I65078
21
Braak, Gerben Jacobs 
 22 jan 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16610
22
Hommes, Berber 
 22 jan 1826Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75678
23
Leegstra, Jan Siemens 
 22 jan 1826Niezijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99586
24
Eelhart, Bernardus Nicolaas 
 22 jan 1827Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49841
25
Groen, Pieter Gerrits 
 22 jan 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11631
26
Jans, Claaske 
 22 jan 1827Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36512
27
Rynks, Siemen Rienks 
 22 jan 1827Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12285
28
Weg, Albert Hessels van der 
 22 jan 1827Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88577
29
Broersma, Jelmer Poppes 
 22 jan 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14950
30
de Jong, Siebrigje Harmens (aka Groenia) 
 22 jan 1828Ezumazijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86459
31
de Vries, Antje Bouwens 
 22 jan 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21779
32
Hoekstra, Friese Jans 
 22 jan 1829Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I821
33
Jorritsma, Jacob Tjallings 
 22 jan 1829IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99896
34
Leistra, Wytske Freerks 
 22 jan 1829 I50512
35
Nicolai, Jetske 
 22 jan 1829 I48556
36
Bakker, Ytje Pieters 
 22 jan 1830Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3849
37
Oostringa, Sybrigje Sybrens 
 22 jan 1830Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66049
38
de Klein, Geiske Johannes 
 22 jan 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9581
39
Houtman, Harke Sipkes 
 22 jan 1831Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91885
40
Wybenga, Aafke Minnes 
 22 jan 1832Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102526
41
Visser, Syte Gjolts 
 22 jan 1833Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63473
42
Douwes, Ype 
 22 jan 1834Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96109
43
Teunis, Wytske 
 22 jan 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16464
44
Bekema, Janke Berends 
 22 jan 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5992
45
Hoot, Arjen Lieuwes 
 22 jan 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4192
46
Schat, Trijntje Reinders 
 22 jan 1835 I39357
47
Buwalda, Aaltje Gerrits 
 22 jan 1836Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76054
48
Krayenhagen, Wilhelmina Christina 
 22 jan 1836Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53086
49
Meinsma, Meinte Sjoerds 
 22 jan 1836Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98725
50
de Vries, Sjerp Pieters 
 22 jan 1837 I61905

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 53

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Mients, Romke 
Fokkes, Eelkjen 
 22 jan 1719Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42799
I42800
2
Anders, Jan 
Hanzes, Aaltje 
 22 jan 1730Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87383
I87384
3
Oedzes, Rinse 
Sjoerds, Tjitske 
 22 jan 1736Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92154
I72842
4
Goitses, Roelof 
Johannis, Neeltie 
 22 jan 1741Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73550
I73551
5
Jans, Pieter 
Willems, Jentie 
 22 jan 1741Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102767
I102768
6
Jitses, Hans 
Douwes, Wybkjen 
 22 jan 1747Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95997
I95998
7
Plat, Laas Jans 
Clases, Baukje 
 22 jan 1747St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69318
I69319
8
Heshusius, Wilhelmus 
van Hoytema, Jelliana Anna 
 22 jan 1755Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68211
I68212
9
Ringnalda, Abraham Bouwes 
Jans, Gertje 
 22 jan 1758Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29044
I29045
10
Lieuwes, Rienk 
Jans, Luitsche 
 22 jan 1764Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5710
I5709
11
Nammens, Sijtze 
Ruardi, Froukje Hendriks 
 22 jan 1764Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50515
I50516
12
Tjipkes, Wytse 
Willems, Engeltje 
 22 jan 1764Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106914
I106915
13
Jans, Roelf 
Hendriks, Geertje 
 22 jan 1769Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3104
I3105
14
Oegema, Wieger Teunis 
Harmens, Fokeltje 
 22 jan 1771Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1330
I1329
15
Stender, Pieter Jansen 
Visser, Tjitske Jans 
 22 jan 1779Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31514
I31515
16
Breuker, Arjen Hendriks 
Wijtses, Sijtske 
 22 jan 1786Tzummarum/Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91471
I91472
17
de Jong, Bauke Baukes 
Cornelis, Lipkje 
 22 jan 1792Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60404
I60405
18
de Vries, Douwe Johannes 
Bakker, Sijke Martens 
 22 jan 1792Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80669
I80664
19
Laverman, Doede Jochums 
Jacobs, Hitje 
 22 jan 1792Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53727
I53728
20
Veen, Saekle Lieuwes van der 
Booyens, Sybrig 
 22 jan 1792Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72143
I72144
21
Ates, Pier 
Osinga, Ybeltje Wybes 
 22 jan 1797Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68880
I68881
22
Pitstra, Sikke Jans 
Luitzen, Dieuke 
 22 jan 1797Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79712
I79713
23
Visser, Eyt Jacobs 
Omes, Jeltje Olferts 
 22 jan 1797Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38515
I38516
24
Wagenaar, Popke Wybes 
Ketelaar, Trijntje Alberts 
 22 jan 1797Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60033
I60034
25
Ypma, Tjepke Sjoerds 
Yemes, Akke 
 22 jan 1797Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39248
I39249
26
Scheffer, Wybe Philippus 
van Wieren, Dieuwke Gerbens 
 22 jan 1804Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76778
I33127
27
Slooten, Ype Tjeerds van 
Groenje, Eelkje Jans 
 22 jan 1809Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12148
I12149
28
de Boer, Gerrit Nannes 
Hoekstra, Aaltje Johannes 
 22 jan 1814Mairie Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31512
I31513
29
Keegstra, Hessel Rinzes 
Sybesma, Aafke Sybes 
 22 jan 1814Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91192
I91193
30
Nicolai, Abraham Dirks 
Hoekstra, Aafke Wiemers 
 22 jan 1817Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38348
I38349
31
Swart, Jan Sjoukes 
Bakker, Antje Cornelus 
 22 jan 1817Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98918
I98919
32
Tilstra, Frans Baukes 
Hamer, Akke Jurjens 
 22 jan 1817Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37741
I37742
33
de Haan, Andries Gerryts 
Bijlsma, Reinskje Jans 
 22 jan 1825Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60427
I60428
34
Dijkstra, Sippe Jakobs 
Sierks, Deuke 
 22 jan 1825Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100801
I100798
35
Steensma, Klaas Oedses 
Mulder, Gerritje Barelds 
 22 jan 1825Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55391
I55397
36
Heeringa, Ype Jacobs 
Jansma, Neeltje Klazes 
 22 jan 1831Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99189
I99188
37
Jellema, Pieter Eeltjes 
Schoe, Japke Jans 
 22 jan 1831Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67831
I67846
38
Schut, Pieter Jacobs 
Visser, Hieke Sytzes 
 22 jan 1835Hemelumer Oldeferd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102651
I102652
39
Schaaf, Ymke Tjallings van der 
Bosma, Sara Andries 
 22 jan 1837Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66821
I66822
40
Oosterwal, Alle Hilbrands 
Halma, Tettje Sierks 
 22 jan 1846Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18754
I85126
41
Leistra, Waling Klazes 
Hiemstra, Dirkje Tjeerds 
 22 jan 1847Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49259
I59063
42
Schaaf, Hendrik Tjerks van der 
Porte, Luurtske Andries 
 22 jan 1847Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10056
I10057
43
Cuperus, Gerrit Berends 
Kamstra, Janneke Folkerts 
 22 jan 1859Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75468
I75469
44
van Sinderen, Rense Sipkes 
Vlietstra, Sjoukje Jelmers 
 22 jan 1859Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24093
I24051
45
van Wieren, Tjeerd Tymens 
Schuur, Anna Martha 
 22 jan 1863IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100303
I100304
46
Loonstra, Jelle Jacobs 
Woude, Jeltje Klazes van der 
 22 jan 1873Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9333
I26581
47
Bekius, Daam Douwes 
Kooystra, Antje Gaukes 
 22 jan 1874Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78171
I65706
48
Hoornstra, Simon Klazes 
Faber, Eelkjen Hendriks 
 22 jan 1898Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9473
I9474
49
Bouwkamp, Harm (Herman) Geerts 
Engbringhof, Feikje (Fannie) Martens 
 22 jan 1899Tippecanoe County, IN, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102185
I100887
50
Duhoux, Feike 
Kuiken, Trijntje Klases 
 22 jan 1903Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65162
I65175

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 90

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Tietes, Adtje 
 22 jan 1682Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46766
2
Pieters, Romk 
 22 jan 1688Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83800
3
Fokkes, N. 
 22 jan 1690Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44329
4
Dirks, Lykle 
 22 jan 1699Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66949
5
Boeles, Sipke 
 22 jan 1741Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19343
6
Mients, Durkjen 
 22 jan 1741Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83524
7
Ruardi, Froukje Hendriks 
 22 jan 1741Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50516
8
Ferwerda, Oedsen Tjalles 
 22 jan 1747Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19120
9
Kaastra, Tjeerd Sjerps 
 22 jan 1758Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67185
10
Sybesma, Gooitzen Rutgers 
 22 jan 1758Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38507
11
Douwes, Grietje 
 22 jan 1762Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6557
12
Baarda, Geertje Sipkes 
 22 jan 1764Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15475
13
Hendriks, Janke 
 22 jan 1764Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47682
14
Jansma, Klaas Jans 
 22 jan 1764Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93480
15
Jaspers, Grietje 
 22 jan 1764Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103228
16
Lieuwes, Aaltje 
 22 jan 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44115
17
Mey, Sjoerdje Aukes van der 
 22 jan 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82207
18
Sjoerds, Geertje 
 22 jan 1764Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67989
19
Sytses, Elskjen 
 22 jan 1764Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76431
20
Wal, Andries Aukes van der 
 22 jan 1764Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6380
21
Wiegers, Lutske 
 22 jan 1764Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92036
22
Pijpker, Tjaltje Goitzens 
 22 jan 1767Goingarijp/Broek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100634
23
de Boer, Auke Jacobs 
 22 jan 1769Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72164
24
Dijkstra, Wytske Tjalles 
 22 jan 1769Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5662
25
Jacobs, Wempke 
 22 jan 1769Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105208
26
Jilkes, Pieter 
 22 jan 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53441
27
Sjoeks, Pieter Jans 
 22 jan 1769Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99281
28
Vellinga, Dirk Meints 
 22 jan 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33366
29
Voerman, Hendrik Kornelis 
 22 jan 1769Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85272
30
Wal, Liepke Klases van der 
 22 jan 1769Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31915
31
Arjens, Rinske 
 22 jan 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71677
32
Baukes, Janke 
 22 jan 1775Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10220
33
Doekes, Syger 
 22 jan 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78133
34
Faber, Jan Jans 
 22 jan 1775Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26353
35
Jans, Anne 
 22 jan 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43814
36
Jong, Trijntje Klazes de 
 22 jan 1775Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14937
37
Krumela, Neeltje Paulus 
 22 jan 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3774
38
Lieuwes, Ytie 
 22 jan 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99411
39
Siderius, Sytske Doekes 
 22 jan 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70794
40
Wal, Jan Pieters van der 
 22 jan 1775Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70220
41
Andringa, Job Jans 
 22 jan 1786Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26852
42
Bergsma, Adriana Hendriks 
 22 jan 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46153
43
Brandsma, Lijsbert Martens 
 22 jan 1786Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103407
44
Ferwerda, Rinske Sybes 
 22 jan 1786Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I390
45
Koetstra, Tjerk Douwes 
 22 jan 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29690
46
Kooij, Trijntje Hessels 
 22 jan 1786Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49834
47
Kramer, Jan Jannes 
 22 jan 1786Sleen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96345
48
Pol, Pieter Lieuwes van der 
 22 jan 1786Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40155
49
Baarda, Simon Ages 
 22 jan 1792Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29557
50
Bakker, Cornelis Jans 
 22 jan 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5900

1 2 Volgende»