Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 153

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Tijsses, Baukjen 
 18 nov 1745Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72525
2
Ewal, Arend Pieters 
 18 nov 1746Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68713
3
Tylles, Antje Gerrits 
 18 nov 1754Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11911
4
Klein, Grietje Benjamins de 
 18 nov 1766Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7797
5
Bokma, Antje Pieters 
 18 nov 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9455
6
Bartels, Grietje 
 18 nov 1776Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89292
7
Klasen, Trijntje 
 18 nov 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97207
8
van Straten, Jan Hessels 
 18 nov 1778Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40648
9
Beima, Teye Eltes 
 18 nov 1780Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58713
10
Cornelis, Debora 
 18 nov 1780Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36972
11
Visser, Anne Baukes 
 18 nov 1780Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70191
12
Brens, Baukjen Roelofs 
 18 nov 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50523
13
van Dijk, Jantje Klazes 
 18 nov 1783Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55209
14
Wielinga, Albert Reinders 
 18 nov 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12434
15
Meyer, Dirkje Poppes 
 18 nov 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79196
16
Dijk, Ate Jans van 
 18 nov 1786Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2100
17
Wal, Nanne Pieters van der 
 18 nov 1786St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62948
18
Bakker, Geertje Jans 
 18 nov 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5899
19
Bijlsma, Pieter Martens 
 18 nov 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2446
20
Sjoerdsma, Jan Tjerks 
 18 nov 1788Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15027
21
Atses, Claas 
 18 nov 1789Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97560
22
Dijkstra, Grietje Eeltjes 
 18 nov 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I279
23
Leo, Tytje Fransen 
 18 nov 1789Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5238
24
Sjoerdsma, Trijntje Tjerks 
 18 nov 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6850
25
Radsma, Antje Jans 
 18 nov 1791Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36853
26
Ringstra, Klaaske Willems 
 18 nov 1791Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5831
27
Lysinga, Trijntje Foppes 
 18 nov 1793Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58412
28
Pijtter 
 18 nov 1798Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77226
29
Kuipers, Folkert Pieters 
 18 nov 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20029
30
Bijlsma, Antje Meintes 
 18 nov 1800Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100196
31
Schaaf, Sybe Sjoerds 
 18 nov 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64279
32
Talsma, Jan Renderts 
 18 nov 1802Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18188
33
Enga, Pieter Epkes 
 18 nov 1803Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67954
34
Johannes, Trijntje 
 18 nov 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32365
35
Kroese, Ruurdtje Nannes 
 18 nov 1804Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61084
36
de Vries, Lijsbert Ymens 
 18 nov 1805Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62507
37
Hiemstra, Willem Botes 
 18 nov 1805 I15877
38
Kloosterman, Tjeerd Fokkes 
 18 nov 1806Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62851
39
Hoogeveen, Josyna Johannes Eyzes 
 18 nov 1807Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53942
40
de Jong, Jitze Louws 
 18 nov 1808Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52671
41
de Jong, Janke Jans 
 18 nov 1809St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70382
42
Sluis, Jogchum Martens van der 
 18 nov 1810Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16427
43
Ourensma, Antje Gerbens 
 18 nov 1812 I31672
44
Botma, Jan Ypes 
 18 nov 1815Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60004
45
Huisman, Hendrik Jans 
 18 nov 1815Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70011
46
Koning, Wop Hendriks 
 18 nov 1815St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67349
47
Meulen, Liepke Lolkes van der 
 18 nov 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5807
48
War, Andries Gjalts van der 
 18 nov 1815Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34107
49
Walle, Sjieuke Hendriks de 
 18 nov 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7048
50
Koster, Bartel Lourens 
 18 nov 1820Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13415

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 140

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Eckhart, Hendrik (aka Ekkers) 
 18 nov 1797Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60882
2
Inses, Eelk 
 18 nov 1808Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103274
3
Jobs, Gelske 
 18 nov 1808Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85386
4
Mei, Hendrik Oepts van der 
 18 nov 1808Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105551
5
Katsma, Sybe Siemens 
 18 nov 1809IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94266
6
Frings, Johannes 
 18 nov 1811City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56183
7
Akkerhof, Tjalling Feykes 
 18 nov 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5982
8
Beistra, Ritske Alberts 
 18 nov 1813Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84248
9
Klinse, Harke Gerrits van der 
 18 nov 1814Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98957
10
Swart, Marten Sjoerds 
 18 nov 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1640
11
Gelders, Feye Tjeerds 
 18 nov 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18898
12
Jubstra, Dirkje Meines 
 18 nov 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7660
13
Hogerhuis, Jentje Wijbrens 
 18 nov 1820Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73595
14
Roeda, Jantje Dirks 
 18 nov 1820Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5409
15
Bileveld, Geeske Geerts 
 18 nov 1825 I58664
16
Riddersma, Elze Alderts 
 18 nov 1825Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59903
17
Aans, Tjetske 
 18 nov 1826Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85617
18
Dijkstra, Jan Jans 
 18 nov 1826 I49321
19
Schotanus, Johannes Jacobs 
 18 nov 1826Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49649
20
Visser, Sipke Jochums 
 18 nov 1826Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62428
21
Anema, Sjouke Minnes 
 18 nov 1827 I56361
22
Meulen, Reinder Harmens van der 
 18 nov 1827Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73826
23
Posthumus, Anske Anskes 
 18 nov 1827Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39494
24
Bootes, Stijntje 
 18 nov 1828Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85747
25
de Jong, Sjoukje Rengers 
 18 nov 1828Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92770
26
Swart, Bouwe Sjoerds 
 18 nov 1829 I47554
27
Tilstra, Sytske Poppes 
 18 nov 1829 I69185
28
Meulen, Attje Johannes van der 
 18 nov 1830Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70756
29
Fokkes, Hinke 
 18 nov 1831Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89024
30
Alderts, Gryttje 
 18 nov 1832 I73053
31
Postma, Sipkje Sipkes 
 18 nov 1832Sybrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17551
32
Vries, Tjerk Pieters de 
 18 nov 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12102
33
Miedema, Dirk Hendriks (aka Coopmans) 
 18 nov 1833Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10662
34
Gerkema, Knierke Aedes 
 18 nov 1834 I73303
35
Wendelaar, Jan Everts 
 18 nov 1834Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91255
36
Bouma, Klaas Sipkes 
 18 nov 1835Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37634
37
Radersma, Franke Haikes 
 18 nov 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82010
38
Steegstra, Korneliske Anes 
 18 nov 1837 I3391
39
Bosch, Lieuwe Gerrits 
 18 nov 1838 I26219
40
Zwaagstra, Wybe Hendriks 
 18 nov 1838 I76581
41
Jepma, Taetske Rienks 
 18 nov 1840Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80700
42
Kingma, Tettje Jans 
 18 nov 1840Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41652
43
Pieters, Trijntje 
 18 nov 1840Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I868
44
Streekstra, Pietertje 
 18 nov 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83017
45
Runia, Beatrix (Baatje) 
 18 nov 1841Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94460
46
van Jongebloed, Gerryt Aukes de Boer 
 18 nov 1841Ypecolsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52759
47
Vlas, Wieger Simons 
 18 nov 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6500
48
Feenstra, Riemkjen Klazes 
 18 nov 1843Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72523
49
Fenma, Tjibbe Geerts 
 18 nov 1843Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39323
50
Hartmans, Dieuke Jorrits 
 18 nov 1843Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11057

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 83

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Feickes, Sioucke 
Reinersma, Hiltie 
 18 nov 1660Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78409
I78410
2
Germraed, Hans Willem 
Ruierdts, Anna Margaretha 
 18 nov 1703Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67144
I67145
3
Jans, Karst 
Jans, Grietje 
 18 nov 1751Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88720
I88721
4
Doejes, Marten 
Geeles, Tjetske 
 18 nov 1753Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76552
I76553
5
Jans, Tjerk 
Lieuwes, Beitske 
 18 nov 1753Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85520
I85521
6
Kooystra, Jan Meinarts 
Dirks, Dirkje 
 18 nov 1757Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64182
I64183
7
Feikes, Klaas 
Johannis, Trijntje 
 18 nov 1759St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78256
I78257
8
Formers, Tjisse 
Nannes, Jeltje 
 18 nov 1759Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70700
I70701
9
Gerbens, Willem 
Pieters, Tryntje 
 18 nov 1759Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103261
I103262
10
Klases, David 
Gerrits, Trijntie 
 18 nov 1759Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87940
I87941
11
Postma, Rinso Steenhovius 
Jetzes, Corneliske 
 18 nov 1759Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72392
I72393
12
Rodenhuis, Tiete Jans 
Meulen, Lutske Pieters van der 
 18 nov 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82346
I82347
13
Boskma, Klaas Sijes 
Rienks, Sjoukjen 
 18 nov 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70182
I70183
14
Freerks, Johannes 
Jans, Antje 
 18 nov 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77666
I77667
15
Jacobs, Cornelis 
Ulbes, Dieuwke 
 18 nov 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75994
I75995
16
Annes, Harrit 
Smits, Trijntje Hendriks 
 18 nov 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96241
I96242
17
Bos, Geert Jans 
Mink, Hilligjen Klazes 
 18 nov 1770Rohel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95736
I95737
18
Botes, Hylke 
Eedes, Gertje 
 18 nov 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4952
I4953
19
Hem, Sjoerd Martens van der 
Dorhout, Trijntje Giolts 
 18 nov 1770Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68971
I68972
20
Wijngaarden, Cornelis 
Clases, Kunne 
 18 nov 1770Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57628
I57629
21
Brameyer, Lieuwe Berends 
Leenstra, Afke Pieters 
 18 nov 1781Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82158
I82159
22
Wagenaar, Sierd Halbes 
Veen, Antje Jans van der 
 18 nov 1781Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33573
I33574
23
de Jong, Auke Jetses 
van Althuis, Fetje Tjeerds 
 18 nov 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41013
I41014
24
Feddes, Rommert 
Alles, Elske 
 18 nov 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97944
I70403
25
Hoogterp, Dirk Bartels 
Fopma, Geertje Baukes 
 18 nov 1787Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76132
I76135
26
Idzerda, Otto Aalderts 
Douwes, Tjitske 
 18 nov 1787Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35188
I35189
27
Bijlsma, Tijs Symens 
Swart, Sybrigje Martens de 
 18 nov 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4838
I4714
28
Boersma, Hendrik Geerts 
Douwes, Trijntje 
 18 nov 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10399
I10400
29
Dankert, Jan Klaassen 
Kuik, Rinske Dirks 
 18 nov 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79772
I79773
30
Doedes, Bote 
Teunis, Renske 
 18 nov 1792Saaksum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91277
I91278
31
Eckhart, Hendrik (aka Ekkers) 
Jans, Rienkje 
 18 nov 1792Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60882
I10527
32
Erigh, Frans Christiaan 
Toremans, Romkje Wouters 
 18 nov 1792Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90506
I90502
33
Fennema, Sjoerd Cornelis 
Reitsma, Hinke Jelles 
 18 nov 1792Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5152
I5153
34
Seepma, Keimpe Johannes 
de Vries, Trijntje Jacobs 
 18 nov 1792Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99383
I99384
35
Zijlstra, Jan Wybrens 
Weidenaar, Anke Hessels 
 18 nov 1792Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55267
I55268
36
Boekholdt, Wilhelmus 
Broersma, Anna 
 18 nov 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93831
I93834
37
Ferwerda, Jarig Piers 
Velde, Klaaske Pieters van der 
 18 nov 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13871
I13872
38
Kink, Hendrik Stevens 
Meulen, Antje Johannes van der 
 18 nov 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2426
I97233
39
Kunst, Arjen Arjens 
Hoekstra, Gatske Wybes 
 18 nov 1804Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94469
I94470
40
Tinga, Johannes Franses 
Sipkema, Beitske Sipkes 
 18 nov 1804Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47105
I47106
41
Veenstra, Auke Teedes 
Rotgers, Hinke 
 18 nov 1804Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89017
I89022
42
Zondervan, Sytze Sapes 
de Vries, Antje Luitsens 
 18 nov 1804Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42343
I42344
43
Dijkstra, Jan Ruurds 
Wal, Aukje Gaeles van der 
 18 nov 1810Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5487
I58723
44
Heeringa, Ljumme Dirks 
Rijpstra, Wytske Fransen 
 18 nov 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81338
I10820
45
Pietersen, Walle Pieters 
Faber, Antje Sints 
 18 nov 1810Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56848
I56849
46
Ronda, Dirk Allerds 
Wagenaar, Arjaantje IJsbrands 
 18 nov 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3211
I3212
47
Sinnema, Jitse Simons 
Meer, Jeltje Douwes van der 
 18 nov 1810Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16439
I21283
48
Sjoerdsma, Andries Gooitzens 
Wagenaar, Hendrikje Taekes 
 18 nov 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1539
I1540
49
Houtman, Harke Sipkes 
Lautenbach, Rigtsje Gerbens 
 18 nov 1812Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91885
I91886
50
Tempel, Hein Aukes 
Bousma, Yttje Baltes 
 18 nov 1812Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15225
I15221

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 74

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Lieuwes, Antje 
 18 nov 1694Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79151
2
Hemmes, Hindrikjen 
 18 nov 1701City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41449
3
Heerkes, Gerben 
 18 nov 1703Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80833
4
Gerryts, Sioert 
 18 nov 1714Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82596
5
Tolsma, Klaas Doekles 
 18 nov 1714Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102089
6
Wijtzes, Sjouke 
 18 nov 1714Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78420
7
Gerrits, Jan 
 18 nov 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43437
8
Bees, Saakjen 
 18 nov 1728Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70586
9
Hendriks, Maike 
 18 nov 1731Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46041
10
Gerbens, Beernt 
 18 nov 1736Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36404
11
Swaanstra, Fokke Louwerens 
 18 nov 1740Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98842
12
Eilers, Berendina 
 18 nov 1748Veldhausen, Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88273
13
Gerrits, Tettje 
 18 nov 1753Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15092
14
Duif, Claas Joris 
 18 nov 1757Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46329
15
Epkes, Berber 
 18 nov 1757Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70872
16
Velde, Sake Gerbens van der 
 18 nov 1757Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4449
17
Dijk, Pieter Harmens van 
 18 nov 1759Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19161
18
Repkes, Heertje 
 18 nov 1759Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100127
19
Wopkes, Rientje 
 18 nov 1759Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49087
20
Botes, Hendrik 
 18 nov 1764Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46032
21
Grevenstein, Willem Pieters 
 18 nov 1764Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10940
22
Hettema, Pieter Hettes 
 18 nov 1764Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38457
23
Jans, Jietske 
 18 nov 1764Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47066
24
Kloosterman, Sape Jimmes 
 18 nov 1764Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67694
25
de Klein, Geiske Johannes 
 18 nov 1770Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9581
26
Douwes, Geertje 
 18 nov 1770Oosterend/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40071
27
Kooy, Dirk Kornelis 
 18 nov 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79573
28
Martens, Doutje 
 18 nov 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39800
29
Sipkes, Sipke 
 18 nov 1770Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42633
30
Tolsma, Maaike Meinderts 
 18 nov 1770Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27720
31
Vries, Bartel Oedses de 
 18 nov 1770Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I869
32
Hendriks, Jan 
 18 nov 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48573
33
Johannes, Sjoukjen 
 18 nov 1781Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40847
34
Peizel, Johannes Cornelis 
 18 nov 1781Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52342
35
Sinnema, Albert Annes 
 18 nov 1781Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11355
36
Faber, Kornelis Arjens 
 18 nov 1787Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97205
37
Hellinga, Trijntje Feykes 
 18 nov 1787Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7108
38
Hoek, Poppe Bartels van der 
 18 nov 1787Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69178
39
Teensma, Teen Jans 
 18 nov 1787Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102754
40
van Dijk, Geertruida Dirks 
 18 nov 1787Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77818
41
Bakker, Sytske Douwes 
 18 nov 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11843
42
Boorsma, Gabe Sikkes 
 18 nov 1792Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100199
43
Graaf, Trijntje Rinzes de 
 18 nov 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2782
44
Huttinga, Jan Eltjes 
 18 nov 1792Oostwold, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99559
45
Bokkinga, Klaas Hendriks 
 18 nov 1798Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1347
46
Brandsma, Jeltje Hillebrands 
 18 nov 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91596
47
de Vries, Antje Gerbens 
 18 nov 1798Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83675
48
Jans, Klaas 
 18 nov 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42549
49
Leegsma, Geeske Wytzes (aka Leeksma) 
 18 nov 1798Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76631
50
Noordraven, Aaltje Nammens 
 18 nov 1798Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102045

1 2 Volgende»