Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 205

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Idses, Harmen 
 14 dec 1692Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67645
2
Sterkenburg, Sjoerd Ynses 
 14 dec 1738Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110447
3
Ringnalda, Ynse Minnes 
 14 dec 1750Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73005
4
Jelles, Rixtie 
 14 dec 1751Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86841
5
Olivier, Lourens Lourens 
 14 dec 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14498
6
Sjoerds, Klaaske 
 14 dec 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85245
7
Mients, Joukjen 
 14 dec 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39842
8
Dijkstra, Doede Simons 
 14 dec 1766Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49786
9
Baarda, Gerlofke Sipkes 
 14 dec 1768Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67610
10
Boonstra, Zweitse Eises 
 14 dec 1769Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5110
11
Darsch, Frans Jieppes van der 
 14 dec 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99818
12
Visser, Steven Franzes 
 14 dec 1772Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84389
13
Walters, Aukje 
 14 dec 1772Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100678
14
Hiemstra, Antje Wiegers 
 14 dec 1773Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44683
15
Tillema, Meint Douwes 
 14 dec 1773Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105763
16
Jans, Anne 
 14 dec 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43814
17
Boersma, Maaike Montes 
 14 dec 1777Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19970
18
Kooi, Teetske Hedzers van der 
 14 dec 1777Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7794
19
Wiersma, Wemeltje Jelkes (aka de Roos) 
 14 dec 1777Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101388
20
Jonker, Anna Elisabeth Jentjes 
 14 dec 1778Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24011
21
Klazes, Sytske 
 14 dec 1778Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89323
22
Kooistra, Beitske Sjabbes 
 14 dec 1778Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7658
23
Polet, Klaas Isaaks 
 14 dec 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15444
24
Wierda, Folkert Eintes 
 14 dec 1781Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2192
25
Boonstra, Jeltje Eelkes 
 14 dec 1782Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1926
26
Idsinga, Hessel Dirks 
 14 dec 1784Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15739
27
Andringa, Job Jans 
 14 dec 1785Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26852
28
Hoitema, Hiltje Jans 
 14 dec 1785Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71294
29
Paal, Pietje Freerks van der 
 14 dec 1787Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29575
30
Posthumus, Jeltje Sjerps 
 14 dec 1789Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1085
31
Anema, Sjouke Minnes 
 14 dec 1790Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56361
32
Baarda, Simon Ages 
 14 dec 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29557
33
van Steinvoorn, Hauke Pieters 
 14 dec 1791Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57467
34
Symens, Sijtske 
 14 dec 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43934
35
Stienstra, Fedde Piebes 
 14 dec 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13113
36
Terpstra, Wypkje Klases 
 14 dec 1793Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79076
37
Tuinstra, Leentje Dirks 
 14 dec 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40722
38
Andringa, Jan Ydes 
 14 dec 1794St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65225
39
Straatsma, Tjeerd Tjeerds 
 14 dec 1794Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63050
40
Atzes, Lieuwe 
 14 dec 1795Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43286
41
Stoker, Jantje Lieuwes 
 14 dec 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1403
42
Siderius, Trijntje Foppes 
 14 dec 1799St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78117
43
Vellinga, Folkert Jans 
 14 dec 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7350
44
Jansen, Gerrit Jans 
 14 dec 1801Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51283
45
Brouwer, Antje Lammerts 
 14 dec 1802Kootstertille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80925
46
Ottes, Fetje 
 14 dec 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46510
47
Sterkenburg, Jacob Jans 
 14 dec 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11067
48
Veen, Saapke Klases van der 
 14 dec 1802Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67682
49
Johannes, Antje 
 14 dec 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46302
50
Hallema, Trijntje Gerrits 
 14 dec 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30360

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 173

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Feddes, Douwe 
 14 dec 1773Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76349
2
van Reidsma, Aaltie Fontein 
 14 dec 1786Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102094
3
Alberts, Jan 
 14 dec 1806St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73736
4
Dirks, Trientje 
 14 dec 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45972
5
Pykstra, Jan Hendriks 
 14 dec 1808Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69620
6
Thomas, Jitse 
 14 dec 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44501
7
Jentjes, Jacob 
 14 dec 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49162
8
Ekema, Dirk Pieters 
 14 dec 1811Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58648
9
Hoekstra, Allardus Jentjes 
 14 dec 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14523
10
Hoekstra, Taeke Jentjes 
 14 dec 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26216
11
Ouwes, Gerben 
 14 dec 1811Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67737
12
Makkedan, Hiltje Meinderts 
 14 dec 1812Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89262
13
Boonstra, Dirk Hendriks 
 14 dec 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46087
14
Boersma, Liskje Gerryts 
 14 dec 1816Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83513
15
Sikma, Willem Cornelis 
 14 dec 1816 I52533
16
Sjoerds, Geertje 
 14 dec 1816Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67989
17
Wagenaar, Tjalling Gerryts 
 14 dec 1816Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89707
18
Weertman, Hendrik 
 14 dec 1816Ommen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84146
19
Langhout, Hendrik Klazes 
 14 dec 1817Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65026
20
Gepkes, Anke 
 14 dec 1819Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50090
21
Lap, Gerke Alles 
 14 dec 1819IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70659
22
Bouma, Foekje Harmens 
 14 dec 1820St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13554
23
Jaarsma, Grietje Willems 
 14 dec 1821Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75335
24
Jas, Jouke Jaspers van der 
 14 dec 1822Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24711
25
Boersma, Tjipke Siebes 
 14 dec 1823Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11859
26
Douwes, Aaltje 
 14 dec 1823Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69617
27
Thomas, Ytje 
 14 dec 1823Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11615
28
Ondersma, Gosse Rienks 
 14 dec 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6764
29
de Vries, Pieter Tjipkes 
 14 dec 1825Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91044
30
Gastma, Jan Johannes 
 14 dec 1825 I36337
31
Ypma, Tjitske Kornelis 
 14 dec 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8442
32
Doornbos, Lippe Gerrits 
 14 dec 1826Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72224
33
Jaarsma, Lipkjen Wybrens 
 14 dec 1826 I61255
34
Meer, Antje Pieters van der 
 14 dec 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12441
35
Klasen, Grietje 
 14 dec 1827Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110670
36
Sipma, Johannes Klazes 
 14 dec 1827Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81896
37
Dijkstra, Maaike Reinders 
 14 dec 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11056
38
Jansma, Antje Sjoerds 
 14 dec 1829Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99193
39
Keuning, Goikje Myntjes 
 14 dec 1829Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54486
40
Terpstra, Klaas Jans 
 14 dec 1831Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97772
41
Cirkzena, Berend Harms Janssen 
 14 dec 1832Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104327
42
Ynia, Jarig Gerbens 
 14 dec 1832Bergen op Zoom, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10491
43
Bouman, Christina Houwdina 
 14 dec 1833Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94415
44
Ley, Janke Rochus van der 
 14 dec 1834Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67664
45
Jonghoff, Albert Heerkes 
 14 dec 1835 I29927
46
Koning, Anje Hindriks 
 14 dec 1838Nietap, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111443
47
Tysses, Wytske 
 14 dec 1838Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42604
48
Klases, Beitske 
 14 dec 1839Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50267
49
Bokma, Albert Wybes 
 14 dec 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48469
50
Hoekstra, Stillborn Geertje 
 14 dec 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83150

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 68

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Braunius, Henricus 
Crans, Helena Harmens 
 14 dec 1705Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73777
I73778
2
Baukes, Doeke 
Wygers, Yttje 
 14 dec 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43156
I43158
3
Jans, Wijtse 
Geeles, Berber 
 14 dec 1742Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99683
I99684
4
Gooitzes, Bauke 
Thomas, Wypkjen 
 14 dec 1749Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44304
I44305
5
Hoekstra, Claas Atses 
Sjoerds, Grietje 
 14 dec 1749Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97563
I97564
6
Iedes, Lieuwe 
Syes, Tetje 
 14 dec 1749Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80816
I80822
7
Simons, Sikke 
Rients, Jeltie 
 14 dec 1749Jutrijp/Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89786
I89787
8
Yntzes, Jan 
Roels, Antje 
 14 dec 1749Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69771
I69772
9
Jacobs, Berent 
Claassen, Geertje 
 14 dec 1754Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99854
I99855
10
Hindriks, Sikke 
Claases, Yttie 
 14 dec 1755Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109742
I109743
11
Kristoffel, Johannis 
Sydses, Mingke 
 14 dec 1755Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90605
I90606
12
Hendriks, Jacob 
Gerbens, Brechtje 
 14 dec 1760Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16608
I16609
13
Taekes, Jan 
Gerrijts, Antie 
 14 dec 1765Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91096
I91097
14
Jansen, Pieter 
Pieters, Jannigje 
 14 dec 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80792
I80793
15
Tysses, Willem 
Gerbens, Neeltje 
 14 dec 1766Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92057
I92056
16
Zwolle, Harmen Reinders 
Willems, Harmtie 
 14 dec 1766St. Johannesga/Delfstrahuizen/Rohel/Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76466
I76467
17
Halbertsma, Aise Sipkes 
Baates, Henderkien 
 14 dec 1773Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93432
I93433
18
Bouma, Jan Sierks 
Jans, Harmke 
 14 dec 1777Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73269
I73270
19
Jacobus, Johannes 
Egberts, Trijntje 
 14 dec 1777Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104294
I104293
20
Kooy, Symen Pieters van der 
Krol, Durkje Sydses 
 14 dec 1777Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42133
I42134
21
Sikkes, Jacob 
Andries, Antje 
 14 dec 1777Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64981
I64983
22
Wal, Gosse Klazes van der 
Bienzes, Antje 
 14 dec 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21680
I86844
23
Bokkinga, Pieter Bokkes 
Bergmans, Ymkje Jans 
 14 dec 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18719
I18720
24
de Boer, Fekke Martens 
Graanstra, Jetske Sybrens 
 14 dec 1788Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86227
I86228
25
Jans, Pieter 
Gerrits, Dieuwke 
 14 dec 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40877
I40878
26
Koopmans, Dirk Dirks 
Ewal, Maaike Dirks 
 14 dec 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2707
I5309
27
Kuik, Jan Dirks 
Pieters, Albertje 
 14 dec 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69436
I69437
28
Slagter, Folkert Libbes 
Pieters, Sibbeltje 
 14 dec 1791Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110086
I110087
29
Vliet, Jacob van der 
Verwiel, Meijnoutje 
 14 dec 1793Bovenkarspel, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102639
I102640
30
Bekker, Hendrik Daniels 
Maurits, Aaltje 
 14 dec 1800Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86250
I86251
31
Ynema, Marten Ynes 
Dijkstra, Maaike Alberts 
 14 dec 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37029
I37030
32
Bergsma, Douwe Foppes 
Berg, Klaaske Meintes van der 
 14 dec 1806Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30529
I30530
33
Jong, Willem Harmens de 
Roeda, Attje Jochums 
 14 dec 1806Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I635
I636
34
Kappelman, Harmanus 
Burenstins, Hectora Theodora 
 14 dec 1806Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20274
I20270
35
Gulmans, Berend Jans 
Kooy, Lijsbert Lieuwes van der 
 14 dec 1815Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72067
I72068
36
Terpstra, Symen Klaases 
Klaver, Antje Minnes 
 14 dec 1815Mairie Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26951
I26952
37
Kuipers, Pieter Lolkes 
Patrouilje, Janke Pieters 
 14 dec 1816Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I676
I677
38
Glas, Dirk Piers 
de Vries, Aaltje Johannes 
 14 dec 1819Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58204
I58203
39
van Kuiken, Ruurd Everts 
Wouter, Pietje Theunis 
 14 dec 1819Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60244
I60245
40
Rienks, Hans Siemens 
Hommema, Trijntje Lolkes 
 14 dec 1820Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12227
I12220
41
de Jong, Arent Jakobs 
Wijnsma, Sjoukjen Hylkes 
 14 dec 1822AEngwirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41093
I41094
42
Dijkema, Jan Geerts 
Laan, Albertje Bartels van der 
 14 dec 1822Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111170
I111175
43
Jong, Hendrik Hayes de 
Bokkinga, Tjitske Hendriks 
 14 dec 1826Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5693
I1349
44
Dogger, Jacob Cornelisz 
de Vries, Aagje Anthonies 
 14 dec 1828Texel, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109285
I109286
45
Weeber, Jan Henricus 
Bottinga, Akke Offes 
 14 dec 1828Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54600
I54601
46
de Voogd, Willem 
de Schelde, Adriana van 
 14 dec 1833Elkerzee, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109779
I109769
47
Klaver, Willem Hoppes 
Blom, Trijntje Geerts 
 14 dec 1833Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59176
I59177
48
Dijkstra, Sybe Louws 
de Vries, Sytske Wynzens 
 14 dec 1835Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88299
I88300
49
Hoekstra, Fokke Gosses 
Nijp, Minke Christoffels 
 14 dec 1837Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5584
I8834
50
IJskamp, Pyter Jurjens 
Vellinga, Grytje Willems 
 14 dec 1837Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26812
I26813

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 93

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Minnes, Jifke 
 14 dec 1651Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2223
2
Bockes, Claes 
 14 dec 1662Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85574
3
Tomas, Harmen 
 14 dec 1704Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42733
4
Meinerts, IJelske 
 14 dec 1710Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46437
5
Nannes, Johannes 
 14 dec 1710Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66013
6
Jans, Menke 
 14 dec 1727Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46205
7
Freerks, Douwe 
 14 dec 1732Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16741
8
Groothof, Saakjen Klazes 
 14 dec 1732Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49586
9
Meinerts, Eelke 
 14 dec 1732Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86605
10
Ranges, Pieter 
 14 dec 1736Pieterburen/Wierhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90976
11
Ballings, Trijntje 
 14 dec 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43140
12
Hendriks, Riemke 
 14 dec 1738Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45960
13
Heringa, Jan Jans 
 14 dec 1738Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109958
14
Rienks, Reinder 
 14 dec 1738Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101389
15
Ritskes, Jannigje 
 14 dec 1738Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73306
16
Akkerman, Nieske Jilles 
 14 dec 1748Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48087
17
Cornelis, Ynske 
 14 dec 1749Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46390
18
Ferwerda, Jan Willems 
 14 dec 1749Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7710
19
Boorsma, Douwe Rintjes 
 14 dec 1755Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74554
20
de Jong, Lipkjen Gooitsens 
 14 dec 1755Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69766
21
Liebes, Bontje 
 14 dec 1755De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91345
22
Ram, Pieter Jacobs 
 14 dec 1755Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44515
23
Straatsma, Froukje Oenses 
 14 dec 1755Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22522
24
van Steinvoorn, Pieter Hessels 
 14 dec 1755Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57478
25
de Boer, Pieter Binnes 
 14 dec 1760Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84307
26
Eelkema, Kornelis Pieters 
 14 dec 1760Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76100
27
Gjalts, Hendrik 
 14 dec 1760Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76430
28
Johannis, Aukje 
 14 dec 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44316
29
Nieuwland, Pieter Pieters 
 14 dec 1760Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50780
30
Allema, Wopkjen Hendriks 
 14 dec 1766Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36306
31
Franses, Froukje 
 14 dec 1766Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49725
32
Hessels, Sjoukje 
 14 dec 1766Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105508
33
Posthumus, Jantje Pieters 
 14 dec 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91806
34
Posthumus, Pieter Pieters 
 14 dec 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4802
35
Wits, Klaaske (Arends) 
 14 dec 1773Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40559
36
van Pommeren, Jurjen Coenraads 
 14 dec 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42371
37
Berends, Yetske 
 14 dec 1777St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103776
38
Feikema, Jan Douwes 
 14 dec 1777Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105987
39
Kuiken, Arjen Martens 
 14 dec 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78101
40
Memerda, Antje Ritskes 
 14 dec 1777Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10611
41
Mey, Johannes Taekes van der 
 14 dec 1777Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88575
42
Minnolts, Akke 
 14 dec 1777Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44251
43
Rochus, Taetske 
 14 dec 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13371
44
Roelofs, Rinske 
 14 dec 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I479
45
Simon, Sierk 
 14 dec 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46658
46
Stienstra, Maatje (Martje) Aukes 
 14 dec 1777Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96909
47
Teitsma, Tjalling Andries 
 14 dec 1777Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I792
48
Ynia, Hendrik Jarigs 
 14 dec 1777Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10303
49
Banga, Lieuwe Pieters 
 14 dec 1780Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27876
50
Bergsma, Leendert (aka Henry \ Hinrich) Hendriks 
 14 dec 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46152

1 2 Volgende»