Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 189

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Walters, Hylkjen 
 16 dec 1738Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68543
2
Gerbens, Tjitske 
 16 dec 1760 I46201
3
Ronda, Pietje Jans 
 16 dec 1764Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50781
4
Tjerks, Pytje 
 16 dec 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99489
5
Dijkstra, Hendrik Ates 
 16 dec 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6972
6
Ploeg, Hiltje Gerbens (aka Hiemstra) van der 
 16 dec 1770Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86530
7
Vlas, Symen Johannes 
 16 dec 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91878
8
Ontank, Gerrit Gerrits 
 16 dec 1773Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16221
9
Sieswerda, Klaas Jentjes 
 16 dec 1773Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40329
10
Noorderbaan, Klaas Martens 
 16 dec 1775Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15213
11
Veen, Jan Jans van der 
 16 dec 1776Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110215
12
Jong, Maria Ruskes de 
 16 dec 1778Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4259
13
Tuinier, Geert Annes 
 16 dec 1779Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100238
14
Wouda, Geertje Oenes 
 16 dec 1780Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39825
15
Ykema, Marij Ykes 
 16 dec 1781Westhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95036
16
Hendriks, Jacob 
 16 dec 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42524
17
de Jong, Rein Johannes 
 16 dec 1783Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99117
18
Hollander, Minke Jans 
 16 dec 1783Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87253
19
Sakes, Sjoerd 
 16 dec 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45606
20
Faber, Joest Pieters 
 16 dec 1784Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100109
21
Kuik, Jannigje Dirks 
 16 dec 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31038
22
Wiersma, Sybe Hendriks 
 16 dec 1784Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72501
23
Wouda, Cornelis Pieters 
 16 dec 1784Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33694
24
Klein, Sytske Jacobs de 
 16 dec 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14114
25
Goodijk, Jelle Klases 
 16 dec 1787Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109351
26
Brouwer, Joon Annes 
 16 dec 1788Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50894
27
de Boer, Maartje Gosses 
 16 dec 1789St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64134
28
Kiestra, Trijntje Jans 
 16 dec 1789Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72318
29
Smidt, Jantje Andries 
 16 dec 1789St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61501
30
Hiemstra, Tetje Haantjes 
 16 dec 1790Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87780
31
Brouwer, Baukjen Jelles 
 16 dec 1791Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58712
32
Jongsma, Sytze Symens 
 16 dec 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I290
33
Bouwkamp, Wijbrand Jacobs 
 16 dec 1792Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110797
34
Polstra, Berber Dirks 
 16 dec 1792Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10059
35
Boonstra, Feike Sakes 
 16 dec 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5848
36
Noordenbos, Jan Arjens 
 16 dec 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13760
37
Harthoorn, Hermanus Johannes 
 16 dec 1794Middelburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56173
38
Penninga, Schelte Jacobs 
 16 dec 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106270
39
Ferwerda, Jelle Pieters 
 16 dec 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14999
40
Swart, Marten Pieters 
 16 dec 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5889
41
Brouwer, Hyltje Sikkes 
 16 dec 1797Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111072
42
de Beer, Martje Gerrits 
 16 dec 1798Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94045
43
Hoekstra, Fokeltje Jans 
 16 dec 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10707
44
Wouda, Foppe Oenes 
 16 dec 1798Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95819
45
Koopmans, Lijsbert Wybes 
 16 dec 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39604
46
Pautsma, Liskje Ales 
 16 dec 1799Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86311
47
Dijkstra, Hendrik Sjoerds 
 16 dec 1800Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40066
48
Koene, Elizabeth Johannes 
 16 dec 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22479
49
Meulen, Hendrik Stevens van der 
 16 dec 1801Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10269
50
Rysema, Baukje Jans 
 16 dec 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37127

1 2 3 4 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Tolsma, Uiltje Johannes 
 16 dec 1810Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73994

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 178

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jeltis, Jeltje 
 16 dec 1804Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104971
2
Jans, Antje 
 16 dec 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45082
3
Teunis, Dieuwke 
 16 dec 1807Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72530
4
Tymens, Boele 
 16 dec 1807 I75857
5
Gosses, Johannes 
 16 dec 1809Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47380
6
Jansen, Tanneke 
 16 dec 1810Axel, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71908
7
Daniels, Hans 
 16 dec 1812Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83584
8
Boersma, Anske Rientzes 
 16 dec 1813Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70975
9
Schaaf, Alef Louws van der 
 16 dec 1815Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69614
10
Sjoerds, Sjoerdje 
 16 dec 1816 I41784
11
Buurstra, Gerrit Doekes 
 16 dec 1817St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89001
12
Cornelis, Menske 
 16 dec 1817Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89912
13
Douwes, Tjitske 
 16 dec 1817Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35189
14
Woude, Jan Baukes van der 
 16 dec 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6298
15
Bierma, Jan Idzes 
 16 dec 1819Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11105
16
Piersma, Pieter Willems 
 16 dec 1819Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109032
17
Postma, Fokke Ymes 
 16 dec 1819Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106794
18
Goris, Jakob Klasens 
 16 dec 1820Vliedorp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108372
19
Mellema, Gatske Paulus 
 16 dec 1820 I59730
20
Piers, Harmen 
 16 dec 1820St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63795
21
Klein, Grietje Benjamins de 
 16 dec 1821Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7797
22
Zelle, Aaltje 
 16 dec 1821Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61462
23
Jans, Barbertje 
 16 dec 1822 I70086
24
Wierstra, Douwe Klazes 
 16 dec 1822Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91518
25
Dirks, Kornelisje 
 16 dec 1823Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87132
26
Wijnstok, Liebe Fredriks 
 16 dec 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80712
27
Zwanenburg, Bauke Martens 
 16 dec 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13003
28
Kats, Aukjen Reitses 
 16 dec 1824 I32471
29
Jans, Sijtske 
 16 dec 1825St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98662
30
Feenstra, Antje Aants 
 16 dec 1826Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100160
31
Wal, Liepke Klases van der 
 16 dec 1826Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31915
32
Pytters, Wytske 
 16 dec 1827Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103944
33
de Jong, Rein Johannes 
 16 dec 1828Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99117
34
Klijnstra, Lucas Siemens 
 16 dec 1828St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60816
35
Bloemsma, Gootske Stoffels 
 16 dec 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81296
36
Bruinsma, Uilkje Klazes 
 16 dec 1829Harich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110768
37
de Jong, Tietje Piers 
 16 dec 1829Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111750
38
Gunstra, Johannes Pieters 
 16 dec 1829 I13728
39
Visser, Johanna Jochums 
 16 dec 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24063
40
Wijngaarden, Klaas Jelles 
 16 dec 1829Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62381
41
Klaver, Hendrikje 
 16 dec 1832Blokzijl, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69382
42
Woudstra, Sipke AEbes 
 16 dec 1835 I56732
43
Annee, Johannes 
 16 dec 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101595
44
Klok, Japke Jacobs 
 16 dec 1837Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36202
45
Bogtstra, Jan Klazes 
 16 dec 1838Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64464
46
Hendriks, Ittien 
 16 dec 1838Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88550
47
Brouwer, Fokke Jobs 
 16 dec 1842Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51704
48
Smits, Jitske Sybrens 
 16 dec 1842Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8950
49
Vriesema, Trijntje Harkes 
 16 dec 1842Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76212
50
Sierks, Froukje 
 16 dec 1843St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57956

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 62

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Martens, Doeje 
Joukes, Grietje 
 16 dec 1725Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95170
I95171
2
Hotses, Jacob 
Sjoerds, Gerbrig 
 16 dec 1736Deersum/Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95059
I95060
3
Sjoerds, Reyner 
Feikes, Tjetske 
 16 dec 1742Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93534
I93535
4
van Slooten, Jane Janes 
Wiarda, Lieukjen Tomas 
 16 dec 1742Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71100
I71101
5
Alles, Rinse 
Sybes, Ytske 
 16 dec 1759Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84264
I84265
6
Durks, Gerlof 
Martens, Marike 
 16 dec 1759Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45080
I45081
7
Christiaans, Jan 
Rinkes, Jel 
 16 dec 1764Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54915
I54916
8
Jans, Jouke 
Pytters, Impkjen 
 16 dec 1764Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92235
I92236
9
Jentjes, Pieter 
Sjoerds, Antje 
 16 dec 1764Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87616
I87617
10
Lieuwes, Sape 
Jans, Tietske 
 16 dec 1764Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85361
I85362
11
Roelofs, Roelof 
Jelles, Mayke 
 16 dec 1764Haskerdijken Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82734
I82735
12
Dankert, Taeke Jans 
Jans, Gaatske 
 16 dec 1770St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2313
I1160
13
Kruis, Gerrit Wichers 
Muirling, Lammechien Jochems 
 16 dec 1770Oosterzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108080
I108081
14
Wytses, Jakob 
Jans, Martjen 
 16 dec 1770Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93934
I93935
15
Klevering, Onne Onnes 
Reinders, Aaltje 
 16 dec 1780Spijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110049
I110050
16
de Haan, Foppe Egberts 
Bartelts, Gepke 
 16 dec 1781Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48292
I48293
17
Pieters, Johannes 
Rispens, Rinske Rinzes 
 16 dec 1781Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72512
I72513
18
Sijma, Gerben Pieters 
Hoekema, Hiske Geerts 
 16 dec 1781Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19664
I49500
19
Vogelzang, Pieter Meinderts 
Hylkes, Baukje 
 16 dec 1781Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103913
I103914
20
Douwma, Jacob Douwes 
Hilbida, Aafke Gerbens 
 16 dec 1787Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97032
I97033
21
Kiestra, Jan Elzes 
Dijkstra, Aaltje Johannes 
 16 dec 1787Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72321
I72322
22
Klopstra, Heine Doedes 
Riddersma, Rikstje Tjallings 
 16 dec 1787Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106933
I106932
23
Plantinga, Jan Klases 
Wiglenhuizen, Ruurdje Herkes 
 16 dec 1787Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51391
I51392
24
Tolsma, Feike Wytzes 
Koldijk, Jetske Reids 
 16 dec 1787Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102946
I102948
25
Zimmerman, Walter 
Braunius, Maria Jacoba 
 16 dec 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73783
I73774
26
Stocker, Johan Daniel Christian 
Runia, Beatrix (Baatje) 
 16 dec 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94459
I94460
27
Broersma, Willem Obbes 
Sporre, Fransina 
 16 dec 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93837
I93838
28
Gerrits, Jacob 
Mients, Joukjen 
 16 dec 1792Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39841
I39842
29
Hoekstra, Feye Klases 
Franses, Froukje 
 16 dec 1792Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49724
I49725
30
Atema, Ate Jelles 
Jans, Lysbeth 
 16 dec 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77076
I77078
31
Bloem, Anders Aukes 
Gerbens, Trijntje 
 16 dec 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89627
I79416
32
Keizer, Jacob Jilderts 
Aales, Wijpk 
 16 dec 1798Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68706
I68707
33
Knoll, Peter Izaac 
van Klooster, Rinskje Reinjes 
 16 dec 1798Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98441
I98442
34
Koopman(s), Rienk Sytzes 
Bruinsma, Pietje Jans 
 16 dec 1810Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23924
I23925
35
Meulen, Klaas Baukes van der 
Noteboom, Cornelia Harmanes 
 16 dec 1810Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108637
I108638
36
Nijp, Jacob Christoffels 
Meyer, Baukje Jans 
 16 dec 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4471
I80067
37
Radersma, Reinder Andries 
Lettinga, Grietje Klases 
 16 dec 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11281
I50496
38
Ruisch, Arnoldus Elles 
de Hoop, Jeltje Lammerts 
 16 dec 1810Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34250
I34251
39
Schulting, Roelof Gerrits 
van Els, Antje Jannes 
 16 dec 1810Noordwolde/Boyl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93492
I93493
40
Zondervan, Dirk Lolles 
Gilles, Antje (aka Gerlofs) 
 16 dec 1810Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30600
I30601
41
Boonstra, Anne Folkerts 
Staal, Sjoukje Hendriks van der 
 16 dec 1815Mairie Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38847
I38848
42
Heerma, Wigger Douwes 
Rijpma, Aaltje Ennes 
 16 dec 1815Mairie Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85606
I85607
43
Kroese, Jan Jans 
Veen, Antje Ales van der 
 16 dec 1815Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67269
I106604
44
Rijpma, Lieuwe Ennes 
Sytsma, Antje Lieuwes 
 16 dec 1815Mairie Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60012
I60013
45
Zwanenburg, Marten Baukes 
Rynks, Klaaske Siemens 
 16 dec 1817Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12999
I12287
46
Adema, Joannes Martinus 
Gorter, Hendrika Harmens 
 16 dec 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55948
I55949
47
Hoekstra, Jan Jurjens 
Koopmans, Jantje Ydes 
 16 dec 1819Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5681
I69
48
van Duinen, Johannes 
Miedema, Sjoukje Tijsses 
 16 dec 1830Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66945
I66944
49
Veltman, Pieter 
Hellinga, Itske Feykes 
 16 dec 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7856
I7110
50
Douma, Feike Aukes 
Wijma, Jeltje Jelles 
 16 dec 1837Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69687
I69688

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 88

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Douwes, Sipke 
 16 dec 1691Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103324
2
Eilerts, Harmen 
 16 dec 1694Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80218
3
Fercks, Jan 
 16 dec 1694Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105230
4
Jillerts, Meinert 
 16 dec 1694Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90204
5
Martens, Jacob 
 16 dec 1695Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96056
6
Pijters, Reiner 
 16 dec 1708Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74803
7
Roelofs, Andries 
 16 dec 1708Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I584
8
Gerlofs, Gerk 
 16 dec 1714Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91853
9
Boyens, Taeke 
 16 dec 1725Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95134
10
Dirks, Foekjen 
 16 dec 1731Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80575
11
Martens, Grijtie 
 16 dec 1731Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102415
12
Minnes, Jacob 
 16 dec 1731Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49306
13
Wopkes, Rienk 
 16 dec 1731Westergeest/Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106791
14
Aises, Hendrik 
 16 dec 1736Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19019
15
Boodes, Sijke 
 16 dec 1736Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46914
16
Geerts, Klaaske 
 16 dec 1736Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18843
17
Harkes, Jacob 
 16 dec 1736Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84444
18
Hendriks, Aafke 
 16 dec 1736Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73313
19
Fransen, Klara 
 16 dec 1737Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75046
20
Eeuwes, Anne 
 16 dec 1740Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94937
21
Jans, Dirk 
 16 dec 1742Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80765
22
Bangma, Lieuwe Klazes 
 16 dec 1753Cornwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99530
23
Bouma, Jan Sierks 
 16 dec 1753Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73269
24
Bouwes, Grietje 
 16 dec 1753Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77547
25
Jacobs, Kristoffel 
 16 dec 1753Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4626
26
Kloosterman, Reinder Dirks 
 16 dec 1753Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7202
27
Arjens, Tjeerd 
 16 dec 1759St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73102
28
Douwes, Pyter 
 16 dec 1759Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20002
29
Havinga, Eva Johannes 
 16 dec 1759Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93691
30
Pieters, Lijsbet 
 16 dec 1759Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82959
31
Prins, Trijntje Pieters 
 16 dec 1759Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13670
32
Santhuizen, Harmen Geerts 
 16 dec 1759St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77470
33
Sipkes, Pieter 
 16 dec 1759Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79281
34
Bakker, Pieter Sjoerds 
 16 dec 1764Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79051
35
Doedema, Aukjen Wybrens 
 16 dec 1764Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92723
36
Hospes, Franke Roels 
 16 dec 1764Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74163
37
Pieters, Sijke 
 16 dec 1764Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63966
38
Wassenaar, Bindert Jobs 
 16 dec 1764St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46881
39
Tilstra, Doetje Pieters 
 16 dec 1767Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3836
40
Andries, Antje 
 16 dec 1769Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5377
41
Roelofs, Doetje 
 16 dec 1769Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16340
42
Bos, Wobbigje Roelofs 
 16 dec 1770Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67734
43
Dokter, Jannigje Gerbens 
 16 dec 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77699
44
Hoekstra, Klaas Pieters 
 16 dec 1770Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56083
45
Hoekstra, Lolkje Petrus 
 16 dec 1770Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31796
46
Kramer, Jetske Cornelis 
 16 dec 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55605
47
Oosterling, Renske Jans 
 16 dec 1770Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1338
48
Schaaf, Mient Klazes van der 
 16 dec 1770Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2735
49
Siboltsma, Harmen Tjeerds 
 16 dec 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102257
50
Stienstra, Aaltje Sjoerds 
 16 dec 1770Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35753

1 2 Volgende»