Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 189

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Willems, Hedser 
 2 dec 1738Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88157
2
Stijlsma, Sjoerd Pieters 
 2 dec 1752Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80567
3
van Steinvoorn, Pieter Hessels 
 2 dec 1755Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57478
4
Willems, Doedtje 
 2 dec 1759Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72169
5
Hendriks, Fimkje 
 2 dec 1766Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70849
6
Stienstra, Romkje Jans 
 2 dec 1769Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82000
7
Henstra, Johannes Heinses 
 2 dec 1770Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71776
8
Miedema, Antje Bouwes 
 2 dec 1772Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90427
9
Reitsma, Binne Pieters 
 2 dec 1773Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16116
10
Visser, Sipke Pieters 
 2 dec 1775Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12502
11
Mey, Johannes Taekes van der 
 2 dec 1777Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88575
12
Bijker, Atje Hendriks 
 2 dec 1778Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49101
13
Tjeerdsma, Geert Jorrits 
 2 dec 1778IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94502
14
Hommema, Cuniera Hessels 
 2 dec 1782Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11149
15
Eilerts, Jeltje 
 2 dec 1783Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66427
16
Ottes, Lijkele 
 2 dec 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46514
17
Postmus, Taekeltje Taekes 
 2 dec 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I859
18
Wuffen, Egbert Reinders 
 2 dec 1783Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49631
19
Jong, Antony Willems de 
 2 dec 1787Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20777
20
Nammens, Pijter 
 2 dec 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I121
21
Wiersma, Hittje Tjerks 
 2 dec 1787Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42188
22
Jaarda, Janke Jans 
 2 dec 1788Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104983
23
Bartlema, Lijsbert Hotzes 
 2 dec 1789Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28907
24
Rijpersma, Barber Harmens 
 2 dec 1790Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23878
25
Jeltema, Dieuwke Jans 
 2 dec 1791Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89815
26
Leertouwer, Trijntje Hendriks 
 2 dec 1792Oosterwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52505
27
Zijlstra, Pieter Douwes 
 2 dec 1792Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42250
28
Kingma, Maaijke Jacobs 
 2 dec 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42779
29
Postma, Geertje Ruurds 
 2 dec 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5809
30
Wagenaar, Dieuwke Jans 
 2 dec 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5632
31
Bisschop, Antje Philippus 
 2 dec 1794Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33829
32
Schat, Arjen Pieters 
 2 dec 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12897
33
Mey, Johannes Harmens van der 
 2 dec 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39024
34
Dijk, Lieuwe Jochums van 
 2 dec 1797Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19111
35
Tamminga, Andries Martens 
 2 dec 1797Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7624
36
Akkerhof, Aaltje Folkerts 
 2 dec 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5987
37
Jansma, Jan Harmens 
 2 dec 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12047
38
Jonghoff, Heerke Alberts 
 2 dec 1799Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48560
39
Ley, Jan Hendriks van der 
 2 dec 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I184
40
Sinnema, Jan Willems 
 2 dec 1800Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46626
41
Elles, Jan Hendriks 
 2 dec 1801Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85950
42
Hylkema, Geertje Botes 
 2 dec 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14775
43
Postma, Rinkske Abrahams 
 2 dec 1803Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22496
44
Schilstra, Sipke Joukes 
 2 dec 1803Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48416
45
Douma, Tjeerd Piebes 
 2 dec 1804Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34256
46
Reitsma, Auke Siedses 
 2 dec 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96007
47
Weg, Lijsbeth Jans van der 
 2 dec 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5601
48
Hoogstra, Pieter Watses 
 2 dec 1805Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40193
49
Hiemstra, Tiette Tjeerds 
 2 dec 1806Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33065
50
Brouwer, Jantje 
 2 dec 1807Doornspijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111059

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 151

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jeltes, Tomas 
 2 dec 1805t Zandt, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96617
2
Rintjes, Pytje 
 2 dec 1811Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1700
3
Stevens, Ytje 
 2 dec 1811Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108890
4
Sytinga, Broer Ookles 
 2 dec 1813IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94314
5
Sjardes, Hendrikje 
 2 dec 1815St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42145
6
Fijkstra, Symon Jans 
 2 dec 1817Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9564
7
Wierda, Trijntje Jakobs 
 2 dec 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6023
8
Harkema, Harmen Baukes 
 2 dec 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8961
9
Seepma, Keimpe Johannes 
 2 dec 1819Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99383
10
Postma, Oense Oenzes 
 2 dec 1820 I70072
11
Elzinga, Cornelius Hendriks 
 2 dec 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70767
12
Bouwma, Trijntje Tjipkes 
 2 dec 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80763
13
Dobbinga, Aukje Reinks 
 2 dec 1824Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54859
14
Keegstra, Trijntie Hessels 
 2 dec 1824Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91371
15
de Vries, Antje Pieters 
 2 dec 1826Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72782
16
Schaaf, Aldert Douwes van der 
 2 dec 1826 I53557
17
Hager, Dirkje Jacobs 
 2 dec 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50166
18
Rijpma, Ruurd Ruurds 
 2 dec 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6820
19
Dijk, Jan Ates van 
 2 dec 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3574
20
Plat, Tjerk Gerbens 
 2 dec 1829Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66048
21
Wiersma, Douwe Sybes 
 2 dec 1829Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95447
22
Wijtses, Ietske 
 2 dec 1830Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2385
23
Winkel, Bauke Gerrits 
 2 dec 1830's Hertogenbosch, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10223
24
van Hagen, Willem Jacobs 
 2 dec 1832Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54650
25
de Boer, Wytze Franzes 
 2 dec 1834Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93467
26
de Vries, Trijntje Oedses 
 2 dec 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43681
27
Hogerhuis, Janke Sydses 
 2 dec 1834St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26792
28
Housma, Jan Willems 
 2 dec 1834Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10621
29
Koop, Aaltje Rudmers 
 2 dec 1834Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54613
30
Straatsma, Mintje Wytses 
 2 dec 1834Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15258
31
Boersma, Rinske Sytzes 
 2 dec 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9146
32
de Jong, Neeltje Pieters 
 2 dec 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40421
33
Feeken, Rijke Berend 
 2 dec 1837Greetsiel, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110688
34
Ulbes, Aukje 
 2 dec 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94787
35
Kramer, Pieter Rinnerts 
 2 dec 1839Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9483
36
Wassenaar, Pieter Sjoerds 
 2 dec 1840St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92099
37
de Kok, Jacobus 
 2 dec 1841Goes, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107120
38
de Vries, Stillborn Trijntje 
 2 dec 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83148
39
Klaver, Pope Tammes 
 2 dec 1841Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86175
40
Roosma, Hendrik Reins 
 2 dec 1841Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57738
41
Posthumus, Harmina Jans 
 2 dec 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44606
42
Romkes, Ryme 
 2 dec 1844Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70934
43
Lols, Antje Gerrits 
 2 dec 1846Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101476
44
Tolsma, Hartman Jetzes 
 2 dec 1846Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3669
45
van Sonsbeeck, Frederik Lodewijk 
 2 dec 1846City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96586
46
Lourens, Baukje Fokkes 
 2 dec 1847 I63335
47
Ploeg, Sijke Wybes van der 
 2 dec 1847Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37528
48
Wudma, Ytje Hendriks 
 2 dec 1847 I8427
49
Bonsma, Harmen Pieters 
 2 dec 1849 I7377
50
Kamminga, Stillborn Hommes 
 2 dec 1849 I35378

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 97

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Kuyck, Jan Ewerts 
Walings, Trijntie 
 2 dec 1660Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78158
I78159
2
Geerts, Jouke 
Harmens, Christina 
 2 dec 1725Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50316
I62124
3
Melles, Jan 
Idzes, Uilkien 
 2 dec 1725Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81363
I81364
4
Posthumus, Obbe Rienkx 
Agema, Idsche Pytters 
 2 dec 1725Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102086
I102088
5
Sapes, Minne 
Jemmes, Doetje 
 2 dec 1735Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104055
I104056
6
Jans, Pier 
Palses, Rints 
 2 dec 1736Jutrijp/Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90813
I90814
7
Roelofs, Cornelis 
Lieuwes, Minke 
 2 dec 1753Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75992
I75993
8
Tjipkes, Hendrik 
Harmens, Wytske 
 2 dec 1753Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93085
I93086
9
Oenes, Eelke 
Folkerts, Trijntje 
 2 dec 1759Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98715
I98716
10
Slot, Dirk Alberts 
Franses, Klaasjen 
 2 dec 1759Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91917
I91918
11
Ymes, Steffen 
Wops, Hiske 
 2 dec 1759Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77271
I77272
12
Botes, Doede 
Teunis, Antie 
 2 dec 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81020
I81021
13
Hendriks, Minse 
Jans, Baukje 
 2 dec 1764Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91646
I91647
14
Jacobs, Jan 
Janse, Zwaantje 
 2 dec 1764Dalen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99769
I99770
15
Johannes, Hans 
Jochems, Jeltje 
 2 dec 1764Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108902
I108903
16
Pijtters, Minne 
Tjallings, Grijtje 
 2 dec 1764Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69119
I69120
17
Symons, Dirk 
Jentjes, Sjouk 
 2 dec 1764Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77359
I77360
18
Tadema, Dirk Jans 
Willems, Metje 
 2 dec 1764Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91380
I91381
19
Tjallings, Johannes 
Ritskes, Antje 
 2 dec 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92606
I92605
20
Wytzes, Wymer 
Paulus, Dominica 
 2 dec 1764Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105836
I105838
21
Ates, Hessel 
Adams, Dirkje 
 2 dec 1770Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67056
I67057
22
Baarda, Gerlof Dirks 
Bloemhof, Aafke Taekes 
 2 dec 1770Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74303
I79873
23
Dam, Gerrit Hendriks 
Bakker, Jantje Siemens 
 2 dec 1770Giethoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89499
I89500
24
Douma, Douwe Sjoerds 
Meyes, Uilkjen 
 2 dec 1770Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62205
I62206
25
Heeres, Broer 
Harms, Antje 
 2 dec 1770Mensingeweer/Maarslag, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101238
I101239
26
Herres, Mient 
Pytters, Maaike 
 2 dec 1771Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81592
I81593
27
Ranges, Pieter 
Tjeerts, Doetje 
 2 dec 1771Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90976
I90984
28
Gang, Sybe Jans van der 
Gerrits, Taetske 
 2 dec 1781Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76057
I76058
29
Harmens, Bokke 
Rienses, Feikjen 
 2 dec 1781Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105198
I105199
30
Hogerhuis, Sjoerd Wybrens 
Pieters, Trijntje 
 2 dec 1781Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82308
I82309
31
Kooy, Dirk Pieters 
Jetses, Akke 
 2 dec 1781Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68917
I68918
32
Meinema, Jenne Meinderts 
Hoites, Lysbet 
 2 dec 1781Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32025
I32028
33
Schotanus, Jacobus Hendriks 
Harmens, Taetske 
 2 dec 1781Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69763
I69764
34
Lolkes, Pytter 
Uitterdijk, Feikje Klases 
 2 dec 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80915
I80916
35
Veen, Geert Rykles van der 
Halbes, Baafke 
 2 dec 1787Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60687
I60686
36
Ulbes, Job 
Gerbens, Liesintje 
 2 dec 1792Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98684
I98685
37
Dockum, Lieuwe Lolkes 
Ages, Eelk 
 2 dec 1798Molkwerum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66987
I66988
38
Kingsbergen, Rommert Piebes 
Klijnstra, Dieuke Heines 
 2 dec 1798Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37923
I37924
39
Bruils, Lambertus Ellens 
Rijpstra, Tjitske Pieters (aka Bouma) 
 2 dec 1804Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47158
I47159
40
de Vries, Gerrit Johannes 
Ruitenschild, Tetje Johannes 
 2 dec 1804Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80282
I80283
41
Wielinga, Douwe Reinders 
Hoekstra, Tjitske Klazes 
 2 dec 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9748
I9749
42
Candatus, Pieter Symons 
Koenraads, Antje Jans 
 2 dec 1810Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56513
I56514
43
Coops, Jan 
Kant, Niesje Heres 
 2 dec 1810City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81
I83
44
Douwes, Foeke 
Rinses, Maaike 
 2 dec 1810Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75860
I75858
45
Holwerda, Jan Jacobs 
Westra, Hiltje Jans 
 2 dec 1810Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103927
I103928
46
Jensma, Jan Gerlofs 
Bierma, Nienke Hessels 
 2 dec 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3288
I11087
47
Stelsma, Marten Hantjes 
Cuperus, Pietje Johannes 
 2 dec 1810Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86667
I86668
48
Woude, Jan Feikes van der 
Postma, Wytske Tjallings 
 2 dec 1810Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37107
I37108
49
Woudwijk, Teunis Harkes 
Holdinga, Leentje Johannes 
 2 dec 1810Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40040
I40041
50
Atsma, Atze Atzes 
Roorda, Trijntje Reinders 
 2 dec 1812Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67369
I67370

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 87

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Martens, Jan 
 2 dec 1694Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46500
2
Wilman, Johannes 
 2 dec 1694Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104066
3
Ales, Dynke 
 2 dec 1698Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93849
4
Pijters, Pier 
 2 dec 1703Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69351
5
Andries, Geert 
 2 dec 1731Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72487
6
Fransen, Frans 
 2 dec 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42654
7
Pieters, Minke 
 2 dec 1736Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90190
8
Dirks, Fokeltje 
 2 dec 1742Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3305
9
Egberts, Been 
 2 dec 1742Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93442
10
Bosgra, Jan Tietes 
 2 dec 1751Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89540
11
Lammerts, Bontje 
 2 dec 1751Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105019
12
Bakker, Jan Willems 
 2 dec 1753Niekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58481
13
Cornelis, Sake 
 2 dec 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4474
14
de Vries, Lolke Anes 
 2 dec 1753Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74002
15
Dijkstra, Jantje Oeges 
 2 dec 1753Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102395
16
Kooistra, Gerrit Andries 
 2 dec 1753Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71640
17
Poelstra, Sjouke Jans 
 2 dec 1753Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10281
18
Ritskes, Grytje 
 2 dec 1753Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6062
19
Lieuwes, Yeme 
 2 dec 1757Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66273
20
Crol, Dirk Jans 
 2 dec 1759Langweer/Teroele/Dijken/Boornzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44497
21
de Bruin, Jan Hendriks 
 2 dec 1759Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104917
22
Dijkstra, Harmen Teunes 
 2 dec 1759Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59774
23
Stuur, Romke Claasens 
 2 dec 1759Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107458
24
Zijlstra, Pieter Oeges 
 2 dec 1759Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47905
25
Abrahams, Maike 
 2 dec 1764Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97958
26
Pieters, Geertje 
 2 dec 1764St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98322
27
Porte, Jan Jacobs 
 2 dec 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6393
28
Ruurds, Klaas 
 2 dec 1764Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73919
29
de Wendt, Gerrit Durks 
 2 dec 1770Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27860
30
Fortuin, Andrieske Anes 
 2 dec 1770Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100037
31
Galien, Sjoerd Sybes van der 
 2 dec 1770Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53489
32
Tamboeser, Sieuke Jelkes 
 2 dec 1770Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46224
33
Hoek, Tys Harmens van der 
 2 dec 1778Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7564
34
Groot, Japke Klazes de 
 2 dec 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5129
35
Hiemstra, Sikke Hendriks 
 2 dec 1781Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I529
36
Jager, Luitsen Johannes 
 2 dec 1781Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98487
37
Lammerts, Trijntje 
 2 dec 1781Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72615
38
Pijpstra, Douwe Oenes 
 2 dec 1781Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67915
39
Pijpstra, Ludzer Oenes 
 2 dec 1781Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67913
40
Westra, Simon Jetzes 
 2 dec 1781St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36225
41
Bartlema, Antje Hotses 
 2 dec 1787Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9973
42
Berg(h), Jeltje van den 
 2 dec 1787Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100325
43
Hoekstra, Joukje Klazes 
 2 dec 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14122
44
Jans, Bouwe 
 2 dec 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43674
45
Kas, Klaasje Hendriks 
 2 dec 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53867
46
Ley, Dirk Walings van der 
 2 dec 1787Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5539
47
Miedema, Lieuwkje Jacobs 
 2 dec 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1409
48
Reitsma, Ynskjen Djurres 
 2 dec 1787Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95038
49
Schaafsma, Lijsbeth Feyes 
 2 dec 1787Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57299
50
Veen, Adolf Johannes van der 
 2 dec 1787Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101254

1 2 Volgende»