Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 164

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jacobs, Hotse 
 21 dec 1751 I87158
2
Zwart, Jeltje Sakes 
 21 dec 1754Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6144
3
Ouding, Maria Andries 
 21 dec 1773Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I586
4
van Gelder, Jan Jacobs 
 21 dec 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85753
5
Wytsma, Tjomme Tjerks 
 21 dec 1773Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81925
6
Aagtjes, Johannes Jans 
 21 dec 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88467
7
IJsbrands, Lutske 
 21 dec 1775Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106644
8
de Jong, Maaike Pieters 
 21 dec 1776Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40995
9
Roorda, Rense Gerbens 
 21 dec 1776Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106725
10
Stinstra, Akke Reinders 
 21 dec 1777Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29340
11
Boersma, Sytze Fokkes 
 21 dec 1778Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80710
12
Pieters, Ritske 
 21 dec 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44208
13
Smids, Antje Harmens 
 21 dec 1778Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95393
14
Miedema, Grietje Minnes 
 21 dec 1781Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14045
15
Wierda, Trijntje Jakobs 
 21 dec 1787Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6023
16
Land, Froukje Goslings 
 21 dec 1788Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61369
17
Althuis, Fettje Tjepkes van 
 21 dec 1790Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17446
18
Halma, Nammen Annes 
 21 dec 1790Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30164
19
Dijkstra, Baukje Jacobs 
 21 dec 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3570
20
Minnema, Gertje Minnes 
 21 dec 1791Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15553
21
Teitsma, Lysbeth Fransens 
 21 dec 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3852
22
Dijk, Piertje Sjoerds van 
 21 dec 1792Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17861
23
Prins, Trijntje Sjoerds 
 21 dec 1792Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10443
24
de With, Jan Hendriks 
 21 dec 1793Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58599
25
Jousma, Wopke Symens 
 21 dec 1793Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6782
26
Ley, Jacob Wytzes van der 
 21 dec 1793Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20277
27
Willems, Akke 
 21 dec 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79476
28
Bakker, Pietje Jans 
 21 dec 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2166
29
de Jong, Gerke Klazes 
 21 dec 1796Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56360
30
Brouwer, Willem Fokkes 
 21 dec 1797Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30998
31
Miedema, Trijntje Klases 
 21 dec 1797Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34690
32
Joukes, Hendrykje 
 21 dec 1798Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104046
33
Lieuwes, Frans 
 21 dec 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44102
34
Jong, Jan Hayes de 
 21 dec 1799Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6622
35
Martens, Antje Annes 
 21 dec 1799Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15261
36
Deiter, Hillechien Egberts 
 21 dec 1800Noordbroek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69580
37
Dijkstra, Sjouke Jurjens 
 21 dec 1800Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60167
38
Koopmans, Jantje Ydes 
 21 dec 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69
39
Zagema, Dieuwke Jans 
 21 dec 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2325
40
Bos, Antje Ulbes 
 21 dec 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79160
41
de Back, Elizabeth 
 21 dec 1802Kruiningen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111103
42
Elgersma, Klaas Wybrens 
 21 dec 1804Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47998
43
Hoekstra, Tjibbe Jippes 
 21 dec 1805Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29498
44
Taekes, Corneliske 
 21 dec 1805Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89913
45
Bennema, Jabes Lieuwes 
 21 dec 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4433
46
Kroes, Aldert Hendriks 
 21 dec 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5218
47
Miedema, Sytse Klazes 
 21 dec 1806Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74583
48
Poortinga, Antje Rinzes 
 21 dec 1806Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10353
49
Vries, Trijntje Symens de 
 21 dec 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7349
50
Boorsma, Yetske Tymens 
 21 dec 1807Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98300

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 213

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Giesing, Hendrik 
 21 dec 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86821
2
Berkebyl, Johannes 
 21 dec 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105317
3
Jans, Tettje 
 21 dec 1808 I82552
4
Pieters, Jantje 
 21 dec 1811Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22534
5
Walle, Geeltje Tijsses de 
 21 dec 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5585
6
Jans, Aafke 
 21 dec 1812Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74534
7
Blijstra, Klaaske Jans 
 21 dec 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80277
8
Wiersma, Menke Euwes 
 21 dec 1814Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100413
9
Braaksma, Pieter Martens 
 21 dec 1815Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81344
10
Ypma, Akke Symons 
 21 dec 1815Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71473
11
Binnema, Binne Johannes 
 21 dec 1816 I72285
12
Boes, Wypkje Eeltjes 
 21 dec 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11722
13
Postumus, Gertje Rinzes 
 21 dec 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9120
14
Slager, Roelof Lammerts 
 21 dec 1818Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109670
15
Wassenaar, Minne Teunis 
 21 dec 1818St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53220
16
Bouwma, Cornelis Scheltes 
 21 dec 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7428
17
Taekema, Gosse Taekes 
 21 dec 1821Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97363
18
Dantuma, Tjietse Pieters 
 21 dec 1822De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95622
19
Piers, Ybeltie 
 21 dec 1822Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76588
20
Hendriks, Sytske 
 21 dec 1823IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69924
21
Maurits, Benke 
 21 dec 1823Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85398
22
Rienks, Rienkje 
 21 dec 1823Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74892
23
Dijkstra, Foppe Sybrens 
 21 dec 1824St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81321
24
Mellema, Simkje Sybes 
 21 dec 1824Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6207
25
Quist, Hendrika 
 21 dec 1824Oud-Vossemeer, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111573
26
Taedes, Grietje 
 21 dec 1824Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4328
27
Dijk, Frans Lieuwes van 
 21 dec 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6471
28
Hoekstra, Lolkje Petrus 
 21 dec 1825Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31796
29
Osinga, Lammert Teunis 
 21 dec 1825 I30636
30
Hibma, Klaas Pieters 
 21 dec 1826Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70253
31
Posthumus, Trijntje Wiegers 
 21 dec 1827Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49330
32
Boersma, Rinse Fokkes 
 21 dec 1829Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9336
33
Runia, Antje Tjeerds 
 21 dec 1829Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3799
34
Wagenaar, Trijntje Everts 
 21 dec 1829Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14478
35
Koopal, Jeltje Sjoerds 
 21 dec 1830Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44537
36
Popkes, Sjoukjen 
 21 dec 1830 I65797
37
Heller, Martje Pieters 
 21 dec 1832Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110131
38
Hemminga, Igle Symons 
 21 dec 1832Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93826
39
de Vries, Hendrikje Jacobs 
 21 dec 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49341
40
Koenes, Sytske 
 21 dec 1834Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73196
41
Hoek, Popke Freerks van der 
 21 dec 1835Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90579
42
Hovinga, Tietje Sipkes 
 21 dec 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52068
43
Holwerda, Willem Wytzes 
 21 dec 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82100
44
Jong, Gerben Aukes de 
 21 dec 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11996
45
Kamstra, Jantje Martens 
 21 dec 1837Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49799
46
Clases, Antke 
 21 dec 1838Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95651
47
Ley, Elisabeth Binnes van der 
 21 dec 1838Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74517
48
Postma, Johannes Eetses 
 21 dec 1838Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70961
49
Dantuma, Jan Siegers 
 21 dec 1839 I18502
50
Rijpma, Ruurd Joukes 
 21 dec 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29077

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 70

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Inia, Atso 
van Riskinga, Cornelia Augustini 
 21 dec 1671Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92328
I92329
2
Feddis, Andries 
Jellis, Grytie 
 21 dec 1721St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49569
I49570
3
Boersma, Bouwe Montes 
Baarda, Attje Sjoerds 
 21 dec 1732Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19980
I19985
4
Driesen, Otto 
Harmens, Elbertje 
 21 dec 1732Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107869
I107870
5
Halbes, Pyter 
Everts, Baafke 
 21 dec 1738Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89780
I89781
6
Hayes, Willem 
Everts, Trijntje 
 21 dec 1755Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92359
I92360
7
Bosch, Lieuwe Jans 
Sikma, Rinske Douwes 
 21 dec 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12974
I12975
8
Hendriks, Wijcher 
Martens, Trijntje 
 21 dec 1760Giethoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64945
I64946
9
Jans, Jacob 
Hendriks, Jelke 
 21 dec 1760Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65950
I65951
10
Jans, Jacob 
Hendriks, Jelkje 
 21 dec 1760Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97826
I97827
11
Sjoerds, Marten 
Kuik, Maartje Dirks 
 21 dec 1760Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78037
I78038
12
Anema, Pieter Seerps 
Hibma, Aaltje Abes 
 21 dec 1765Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58932
I58933
13
Cornelis, Folkert 
Botma, Trijntje Sakes 
 21 dec 1766Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84514
I75283
14
Hettes, Sijbren 
Brugts, Hiltje 
 21 dec 1777St. Nicolaasga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67958
I67959
15
Binnema, Binne Jans 
Rinses, Vroukje 
 21 dec 1783Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53015
I53016
16
Folkertsma, Harke Franzen 
Bodes, Neeltje 
 21 dec 1783Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13837
I13838
17
Rijpma, Tjeerd Romkes 
Damstra, Trijntje Eelkes 
 21 dec 1783Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42443
I42444
18
Sytzes, Ruurd 
Pijtters, Janke 
 21 dec 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3276
I3277
19
van Alles, Jacob Diemers 
Pieters, Barber 
 21 dec 1787Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65582
I65583
20
Bosman, Jilles 
Cramer, Teuntje 
 21 dec 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92824
I92825
21
de Vries, Tjipke Alberts 
Reinders, Antje 
 21 dec 1788Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62648
I62649
22
Feenstra, Lieuwe Jans 
Kam, Zwaantje Hendriks 
 21 dec 1794Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59754
I59755
23
Groot, Dirk Tomas de 
Vries, Trijntje Ruurds de 
 21 dec 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6525
I6526
24
Kornelis, Jacob 
Jurjens, Janke 
 21 dec 1794Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50277
I50278
25
Muller, Durk Durks 
Groenia, Hinke Lolkes 
 21 dec 1794Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75302
I75303
26
Dijken, Bernard 
Stenhuis, Sjabbina 
 21 dec 1796Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85072
I85073
27
van Loon, Pieter Eeltjes 
Zuidema, Tjitske Berends 
 21 dec 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44440
I5458
28
Borger, Eeltje Jacobs 
Hiemstra, Saapke Jacobs 
 21 dec 1806Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3859
I3860
29
Kromkamp, Reinder Alberts 
Werff, Grietje Joukes van der 
 21 dec 1806Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72534
I72535
30
Pijls, Frans 
Wybrens, Barber 
 21 dec 1806Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92721
I92720
31
Antema, Egbert Alberts 
Kiel, Eike Luppes 
 21 dec 1812Nieuwolda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99548
I99549
32
Kuiken, Klaas Jacobs 
Keizer, Trijntje Gerrits 
 21 dec 1814Mairie St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39718
I39719
33
Soepboer, Douwe Taekeles 
Wijnsma, Barber Hylkes 
 21 dec 1815Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32580
I32581
34
Jonkman, Kornelis Garmts 
Sijbrands, Bouke 
 21 dec 1816Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111189
I111188
35
Werkhoven, Anne Sybrens 
Brouwer, Taetske Sikkes 
 21 dec 1817Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3229
I3737
36
Binnema, Jan Binnes 
Zijlstra, Tjitske Roels 
 21 dec 1820Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53012
I53013
37
Bouma, Broer Gaeles 
Tanja, Sytske Gerlofs 
 21 dec 1820Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7829
I11924
38
Kuipers, Jan Minzes 
Elzinga, Neeltje Fetzes 
 21 dec 1820Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91612
I91613
39
Karsten, Harmen Pieters 
Kruis, Lummigjen Wichers 
 21 dec 1822AEngwirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84885
I84886
40
Kuiken, Klaas Cornelis 
Koopal, Lijsbert Lieuwes 
 21 dec 1823Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66929
I66930
41
Prins, Doeke Johannes 
Feenstra, Aukje Wybrens 
 21 dec 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10028
I8577
42
Weiland, Sipke Aukes 
Terpstra, Antje Gerkes 
 21 dec 1823Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24170
I88438
43
Ploeg, Jan Aedzes van der 
Noordraven, Aaltje Nammens 
 21 dec 1824Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102044
I102045
44
Boer, Pieter Tjeerds de 
Groot, Lieutske Anskes de 
 21 dec 1826Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5663
I5062
45
Tjepkema, Tjepke Piebes 
van Dijk, Jantje Gaeles 
 21 dec 1828Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35745
I35746
46
Huitema, Anne Gerbens 
Koopmans, Charlotta Alberts 
 21 dec 1829Doniawerstal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38052
I38053
47
Dijkstra, Willem Luitzens 
Fenstra, Aafke Sjoerds 
 21 dec 1831Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60966
I60967
48
Stienstra, Jan Jacobs 
Veen, Aaltje Tjibbes van der 
 21 dec 1831Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38407
I38408
49
Kooy, Lammert Rypkes van der 
Lindeboom, Dieuwke Alberts 
 21 dec 1833Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68844
I68845
50
Norbruis, Marten Hendriks 
Kuiken, Dirkje Beerts 
 21 dec 1833Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83398
I83399

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 82

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Willems, Sybren 
 21 dec 1662Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42288
2
Tjitzes, Tjitske 
 21 dec 1704Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36355
3
Dirks, Minse 
 21 dec 1721Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91622
4
Cornelis, Folkert 
 21 dec 1738Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87598
5
Jacobs, Sjoerd 
 21 dec 1738Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92315
6
Sterkenburg, Sjoerd Ynses 
 21 dec 1738Gaast/Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110447
7
Dirks, Jannigje 
 21 dec 1749St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21701
8
Kuipers, Geertje Harmens 
 21 dec 1749Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3405
9
Reinders, Johannes 
 21 dec 1749Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106455
10
Staphorsius, Jelle Alderts 
 21 dec 1749Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14784
11
Joustra, Marike Oebles 
 21 dec 1754Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82687
12
Baukes, Ate 
 21 dec 1755Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42268
13
de Vries, Wybe Harmens 
 21 dec 1755Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64686
14
Johannes, Antje 
 21 dec 1755Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101770
15
Wassenaar, Sjoerd Pieters 
 21 dec 1755St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37639
16
Talsma, Baukje Sikkes 
 21 dec 1759Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36
17
Bruinsma, Jetske Hanzes 
 21 dec 1760Idsegahuizum/Piaam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110882
18
de Beers, Fintje Ottes 
 21 dec 1760Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6198
19
Hoitema, Jelle Sjerps 
 21 dec 1760Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52023
20
Holwerda, Johannes Pieters 
 21 dec 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46611
21
Kramstra, Antje Tjeerds 
 21 dec 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31911
22
Slagter, Folkert Libbes 
 21 dec 1760Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110086
23
Cornelis, Hendrikje 
 21 dec 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27203
24
Eeringa, Imke Hommes 
 21 dec 1766Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71585
25
Heslinga, Sybren Scheltes 
 21 dec 1766Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69140
26
Keimpes, Jenke 
 21 dec 1766Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90347
27
Kijlstra, Wytske Rinses 
 21 dec 1766Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48545
28
Pieters, Tjeerd 
 21 dec 1766Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45511
29
Santhuizen, Akke Geerts 
 21 dec 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77468
30
Walings, Douwe 
 21 dec 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78377
31
Spoel, Gerrit Ruurds van der 
 21 dec 1773Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69915
32
Dirks, Pijter 
 21 dec 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13692
33
Hogt, Antje Annes van der 
 21 dec 1777Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61865
34
Hoogterp, Lieme Liemes 
 21 dec 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39406
35
Johannes, Lieuwe 
 21 dec 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79204
36
Kooistra, Jan Klazes 
 21 dec 1777Deersum/Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4528
37
Lijkeles, Trijntje 
 21 dec 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43627
38
Sinnema, Janke Sinnes 
 21 dec 1777Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71886
39
Smidt, Neeltje Binnes 
 21 dec 1777St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4603
40
Westra, Pieter Botes 
 21 dec 1777Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70350
41
Lahaise, Atze 
 21 dec 1780Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111419
42
Jans, Anne 
 21 dec 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42547
43
Johannes, Benjamin 
 21 dec 1783Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47813
44
Knol, Lubbert 
 21 dec 1783Rouveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111289
45
Noorderbaan, Sjoukje Martens 
 21 dec 1783Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10878
46
Sikma, Minke Sijes 
 21 dec 1783Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98607
47
Steringa, Roelof Kornelis 
 21 dec 1783Eelde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22580
48
Stoltze, Hemke Samuels 
 21 dec 1783Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44607
49
Visser, Sibe Harmens 
 21 dec 1783Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100361
50
Proost, Harmen Jans 
 21 dec 1785Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81306

1 2 Volgende»