Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 212

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Piebes, Pietje 
 24 dec 1729Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81222
2
Tabes, Antje 
 24 dec 1740Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105586
3
Tijsses, Froukje 
 24 dec 1751Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69414
4
Bouwes, Grietje 
 24 dec 1754Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77549
5
Adams, Marten 
 24 dec 1758Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98243
6
Hiemstra, Janke Gerrits 
 24 dec 1759Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57947
7
Miedema, Uilke Meinderts 
 24 dec 1759Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45672
8
Greydanus, Antje Jacobs 
 24 dec 1761Mantgum/Schillaart Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41596
9
Rieuwerts, Andriesje 
 24 dec 1764Oldeholtpade Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73329
10
Bruinsma, Nieske Tjeerds 
 24 dec 1765Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64085
11
Vlieg, Fettje Douwes 
 24 dec 1765Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85011
12
Bloemsma, Neeltje Dirks 
 24 dec 1770Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110511
13
Hannema, Eelkje Johannes 
 24 dec 1770Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98135
14
Gabes, Louw 
 24 dec 1771Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99252
15
Ottema, Jentje Ottes 
 24 dec 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45661
16
Breidsma, Berber Engeles 
 24 dec 1772Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67117
17
Bruinsma, Jan Tjeerds 
 24 dec 1773Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79273
18
Roelofs, Zijtske 
 24 dec 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I478
19
Gosses, Gosse 
 24 dec 1775Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I448
20
Karper, Trijntje Scheltes 
 24 dec 1776Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18014
21
Klinse, Houkje Jelles van der 
 24 dec 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48157
22
Sikma, Sjoerd Jacobs 
 24 dec 1777Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32634
23
IJsbrands, Sjouke 
 24 dec 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43591
24
Johannes, Antje 
 24 dec 1778Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47656
25
Ruiter, Cecilia Jacobs de 
 24 dec 1782Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12151
26
Zandstra, Bauke Gelts 
 24 dec 1782Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10990
27
Dijkstra, Uilke Scheltes 
 24 dec 1783Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27050
28
Krottje, Enne Klazes 
 24 dec 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63392
29
Postma, Douwe Andries 
 24 dec 1783Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22356
30
Talsma, Wopke Rinderts 
 24 dec 1784Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41724
31
Brandsma, Lijsbert Martens 
 24 dec 1785Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103407
32
Pranger, Rommert Thomas 
 24 dec 1786Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49451
33
de Vries, Haukje Gaatzes 
 24 dec 1787Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98864
34
Fopma, Dieuwke (Djoeke) Gorrits 
 24 dec 1789St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59653
35
Jouwsma, Joute Eelkes 
 24 dec 1789Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10860
36
Bakker, Durkjen Gerrits 
 24 dec 1791Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92402
37
Brouwers, Lijsbert Walings 
 24 dec 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53243
38
de Glee, Yntske Jans 
 24 dec 1792Rottum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95900
39
Gerbens, Obbe 
 24 dec 1793St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77628
40
Westra, Klaas Tjebbes 
 24 dec 1794Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96271
41
Brandsma, Hiske Hilbrands 
 24 dec 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29659
42
Miedema, Douwe Aukes 
 24 dec 1795Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111597
43
Terpstra, Talkje Meines 
 24 dec 1795Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36302
44
Bernardus, Hendrik 
 24 dec 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45676
45
Klaversma, Foekjen Martens 
 24 dec 1796Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83984
46
Martens, Wijtske 
 24 dec 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49038
47
de Klein, Grietje 
 24 dec 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47982
48
Buding, Lettje Fredriks 
 24 dec 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64472
49
Taekema, Sjerp Hessels 
 24 dec 1799Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44637
50
Vries, Pietje Pieters de 
 24 dec 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4140

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 178

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Rommerts, Bernardus 
 24 dec 1764Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90739
2
Folkerts, Jantje 
 24 dec 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10694
3
Eelkes, Andries 
 24 dec 1801Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89070
4
Siemens, Hendrik 
 24 dec 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44573
5
Tjibbes, Sytske 
 24 dec 1809Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103023
6
Jakobs, Pijtter 
 24 dec 1810Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97820
7
Jelles, Reiner 
 24 dec 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2369
8
Hessels, Rinnert 
 24 dec 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26862
9
Lucas, Wipke 
 24 dec 1813Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94347
10
Meer, Jan Popkes van der 
 24 dec 1813Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92475
11
Rinzes, Neeltie 
 24 dec 1814Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76539
12
Aises, Sibbeltje 
 24 dec 1815Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70246
13
Bakker, Hidde Pieters 
 24 dec 1815Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I312
14
Klomp, Simen Jans 
 24 dec 1816Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83300
15
Wierda, Feike Tjipkes 
 24 dec 1818Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77781
16
de Jong, Bauke Johannes 
 24 dec 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80611
17
Everts, Trijntje 
 24 dec 1821Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100164
18
Nieuwenhuis, Yette Djurres 
 24 dec 1821Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70583
19
de Jong, Trijntje Arends 
 24 dec 1822Landsmeer, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48437
20
Hettema, Hette Ynses 
 24 dec 1822 I68043
21
Kooij, Hyke Pieters 
 24 dec 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49817
22
de Vries, Froukje Heeres 
 24 dec 1824 I53203
23
Runia, Tjeerd Teunissen 
 24 dec 1824Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3801
24
Kunnen, Jannes Jans 
 24 dec 1825 I35999
25
Tilma, Aaltje Fopkes 
 24 dec 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I605
26
Bollema, Renske Hendriks 
 24 dec 1827Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38425
27
Koldijk, Aaltje Jans 
 24 dec 1827Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49829
28
Zijlstra, Trijntje Jans 
 24 dec 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7160
29
de Jong, Taeke Sjoerds 
 24 dec 1828Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92722
30
Unema, Ytske Jans 
 24 dec 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6531
31
Stellingwerf, Hinke Dirks 
 24 dec 1829Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40097
32
Stienstra, Gabe Gerrits 
 24 dec 1829Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39877
33
Velde, Johannes Gerardus van der 
 24 dec 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81299
34
de Vries, Maartje Thijsses 
 24 dec 1830Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98711
35
Kooistra, Gerrit Cornelis 
 24 dec 1831Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40994
36
Bokma, Wybe Alberts 
 24 dec 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2342
37
Bouma, Symen Sipkes 
 24 dec 1832Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98710
38
Glas, Hidde Hendriks 
 24 dec 1832Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86310
39
Bos, Japke Sipkes 
 24 dec 1833Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101799
40
Scheltema, Cornelis Hotzes 
 24 dec 1833Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77499
41
Hofstra, Gerrit Pieters 
 24 dec 1834Terband Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65388
42
Hoorn, Roelofje Jacobs 
 24 dec 1834Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90475
43
Baan, Doekle Heeres van der 
 24 dec 1835Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95018
44
Vriesinga, Sijke Rykeles 
 24 dec 1835Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90580
45
van Boven, Helena Engelina 
 24 dec 1839Waarde, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107124
46
Hoornstra, Akke Douwes 
 24 dec 1840Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16430
47
Gros, Antje Luitsens 
 24 dec 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6419
48
Wal, Johannes Aukes van der 
 24 dec 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28144
49
van Emmerik, Frans 
 24 dec 1843City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110965
50
Beiboer, Geert Luitjens 
 24 dec 1844Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63009

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Feddes, Douwe 
Jelgers, Trijntje 
 24 dec 1724Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94656
I94657
2
Joukes, Bokke 
Fetses, Trijntje 
 24 dec 1724Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73127
I73128
3
Hendriks, Hendrik 
Scheltes, Antje 
 24 dec 1741Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49372
I49373
4
Schiffer, Reinier 
Rijnbergen, Grytje Pyters 
 24 dec 1747Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93246
I93247
5
Plat, Gerben Jans 
Jans, Lysbet 
 24 dec 1752St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66050
I69323
6
Hinnes, Douwe 
Gerbens, Fokjen 
 24 dec 1755Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76181
I76182
7
Annes, Hette 
Minnes, Grietje 
 24 dec 1758St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65546
I65547
8
Hendriks, Jan 
Jans, Trijntie 
 24 dec 1758Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90519
I90520
9
Jacobs, Here 
Andries, Trijntje 
 24 dec 1758Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67792
I67793
10
Sakes, Dirk 
Abes, Japke 
 24 dec 1758Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6336
I6335
11
Aukes, Tjitze 
Oebles, Grietje 
 24 dec 1767Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4262
I4261
12
Meinderts, Marten 
Gerrits, Corneliske 
 24 dec 1769Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62925
I62926
13
Sytzes, Hille 
Hermens, Pytje 
 24 dec 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30825
I30826
14
Tjeerds, Lubbert 
Teenstra, Tjitske Eedsges 
 24 dec 1769Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67668
I72342
15
Jans, Jan 
Baukes, Bintje 
 24 dec 1775Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110218
I110217
16
Pyters, Eeltje 
Gerbens, Baukje 
 24 dec 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8752
I8753
17
Linde, Klaas Jans van der 
Beld, Neeltje Jans 
 24 dec 1779Vollenhove, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99973
I99974
18
Gosses, Gerryt 
Franses, Antje 
 24 dec 1780Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6366
I6365
19
Schuiling, Roelf Hindriks 
Meihuizen, Elisabeth Roelofs 
 24 dec 1780Hoogezand, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35313
I35314
20
Hilarides, Pieter Lammerts 
Dirks, Siementje 
 24 dec 1786Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77192
I77193
21
Leo, Frans Ottes 
Joukes, Janke 
 24 dec 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2503
I3282
22
Pettinga, Gerbrandus 
Olivier, Yda 
 24 dec 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101338
I101346
23
Bosma, Jacob Annes 
Heins, Barbertje Willems 
 24 dec 1797Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89639
I89640
24
Cats, Lubberts Cornelis 
Hofman, Antje Durks 
 24 dec 1797Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48705
I48706
25
Klein, Jacob Jacobs de 
Groot, Taetske Wybrens de 
 24 dec 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7721
I7722
26
Kroontje, Wiebe Baukes 
Idzes, Klaaske 
 24 dec 1797Gaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110455
I110450
27
Wijnstra, Pieter Oeges 
Bennema, Japke Anes 
 24 dec 1812Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6658
I4431
28
Appelhof, Ritske Taekes 
Wal, Geertje Tjeerds van der 
 24 dec 1814Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44651
I44652
29
Hovinga, Rienk Klazes 
Bakker, Sytske Douwes 
 24 dec 1814Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11844
I11843
30
Hovinga, Sytze Klazes 
Hoekstra, Ariaantje Jacobs 
 24 dec 1814Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13648
I13897
31
Hulstra, Arjen Johannes 
Osinga, Janke Bokkes 
 24 dec 1814Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61439
I50020
32
Kuipers, Jacob Cornelis 
Ploegstra, Akke Feikes 
 24 dec 1814Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2365
I2355
33
Woldijk, Berent Jans 
Koster, Aaltje Gerrits 
 24 dec 1814Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37258
I37259
34
Roos, Albert Jansen 
Boer, Grietje Tjaards 
 24 dec 1815Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108706
I108707
35
Dijkstra, Klaas Eeltjes 
Terpstra, Aaltje Ettes 
 24 dec 1823Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I266
I5736
36
Laag, Klaas Drevees van der 
Visser, Anke Freerks 
 24 dec 1823Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97901
I97902
37
Mulder, Doeije Dirks 
Krop, Wijke Keimpes 
 24 dec 1823Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2737
I2738
38
Bonsma, Ruurd Aukes 
Boxhoorn, Sytske Sybrens 
 24 dec 1829Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92212
I57037
39
Voersma, Sas Eintes 
Ynia, Janke Hendriks 
 24 dec 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10297
I10259
40
Buwalda, Pieter Klazes 
Ruiter, Aaltje Hendriks de 
 24 dec 1830Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16482
I16483
41
Reitsma, Cornelis Binnes 
Bruinsma, Engeltje Sytzes 
 24 dec 1831Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16118
I16122
42
de Vries, Klaas Klazes 
de Haan, Hyke Alberts 
 24 dec 1832Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88658
I88659
43
Hijma, Anne Abes 
Breeden, Baukje Binderts van 
 24 dec 1834Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74
I193
44
Haak, Hendrik Jacobs 
Bijlsma, Iemkjen Izaaks 
 24 dec 1835Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67637
I67638
45
Rijpstra, Hotze Pieters 
Boersma, Sijke Sybes 
 24 dec 1838Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12733
I13265
46
Hogendijk, Pieter Klazes 
Pluimer, Maartje Klazes 
 24 dec 1842Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7268
I10998
47
Rinsma, Pieter Folkerts 
Talsma, Neeltje Eelkes 
 24 dec 1842Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12735
I13267
48
Swart, Sytze Piebes 
Meulen, Fetje Gerrits van der 
 24 dec 1846Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27324
I48763
49
Zijlstra, Lammert Freerks 
Bosch, Gerbentje Jans 
 24 dec 1846Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6837
I26300
50
Meester, Roelof Klazes 
de Groot, Aaltje Lammerts 
 24 dec 1853AEngwirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64933
I64934

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 59

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Martens, Marten 
 24 dec 1719Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92047
2
Walings, Simkje 
 24 dec 1724Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44050
3
Watses, Sijtske 
 24 dec 1724Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104462
4
Jelles, Dieuwke 
 24 dec 1728Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57509
5
Hettes, Ane 
 24 dec 1730Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69903
6
Hendriks, Foekje 
 24 dec 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2080
7
de Winkel, Pieter (Holst) Andries 
 24 dec 1741Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44989
8
Tiebbes, Jan 
 24 dec 1741Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109209
9
Jans, Trijntje 
 24 dec 1747Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5989
10
Jelles, Gertje 
 24 dec 1747Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43170
11
Lieuwes, Janke 
 24 dec 1747Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43288
12
Meints, Hendrik 
 24 dec 1747Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49160
13
Sydses, Rienkje 
 24 dec 1747Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75402
14
Jans, Janke 
 24 dec 1752Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98635
15
Arjens, Maartje 
 24 dec 1758St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94302
16
Douma, Frytsen Douwes 
 24 dec 1758Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73482
17
Johannes, Benjamin 
 24 dec 1758Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5478
18
Jurresma, Klaas Jurjens 
 24 dec 1758Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67303
19
Vliet, Albert Pieters van 't 
 24 dec 1758Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3943
20
Wiersma, Sjoukjen Johannes 
 24 dec 1758Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45909
21
de Boer, Jeltje Wates 
 24 dec 1769Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106117
22
Gerhardus, Baukjen 
 24 dec 1769Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86391
23
Jobs, Dirk 
 24 dec 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43878
24
Koersma, Trijntje Jelles 
 24 dec 1769Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17728
25
Schat, Wop Douwes 
 24 dec 1773Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41288
26
Haan, Klaas Meinderts de 
 24 dec 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I882
27
Jans, Aukje 
 24 dec 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43632
28
Jans, Jantje 
 24 dec 1775Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50149
29
Venema, Sietje Ages 
 24 dec 1775Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83095
30
Wal, Hendrik Jacobs van der 
 24 dec 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40816
31
Elsinga, Symen Jelles 
 24 dec 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14299
32
Haanstra, Trijntje Jans 
 24 dec 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30288
33
Heerma, Barber Douwes 
 24 dec 1780Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21264
34
Jorritsma, Lijsbeth Willems 
 24 dec 1780Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40801
35
van Schepen, Antje Hayes 
 24 dec 1780Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26192
36
Feijs, Catharina 
 24 dec 1782Axel, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110142
37
Bonga, Jacob Pieters 
 24 dec 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7573
38
Hellinga, Ymkje Dirks 
 24 dec 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10961
39
Tuinhof, Sjoerd Rommerts 
 24 dec 1786Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50591
40
Wal, Jacob Sjoukes van der 
 24 dec 1786Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36285
41
Zeilstra, Douwe Jans 
 24 dec 1786Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110491
42
de Groot, Klaas Martens 
 24 dec 1797Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62904
43
Dijk, Bauke Lieuwes van 
 24 dec 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5024
44
Kooistra, Jan Hendriks 
 24 dec 1797Wartena/Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103973
45
Koopmans, Geertje Keimpes 
 24 dec 1797Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36837
46
Nicolay, Haye Klazes 
 24 dec 1797Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49740
47
Schult, Elizabeth 
 24 dec 1797Zwijndrecht, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111563
48
Wal, Feikje Andries van der 
 24 dec 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5928
49
Loon, Gerritje Taekeles van 
 24 dec 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10053
50
Loon, Wypkje Taekeles van 
 24 dec 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19668

1 2 Volgende»