Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 158

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Olingius, Anna Maria 
 27 dec 1747Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9735
2
Helbada, Rixtie Klases 
 27 dec 1756Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85715
3
Bouma, Trijntje Mients 
 27 dec 1766Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51204
4
Douma, Jetske Heerkes 
 27 dec 1770Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69029
5
Toon, Aafke Berends van der 
 27 dec 1770Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26023
6
Klinkert, Hendrik Jans 
 27 dec 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50776
7
Hoekstra, Jilling Sakes 
 27 dec 1773Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54725
8
Ploeg, Tiede Jurjens van der 
 27 dec 1773Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12403
9
Gosses, Romkjen 
 27 dec 1774Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94049
10
Streekstra, Jurjen Everts 
 27 dec 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43238
11
Rensma, Antje Theunis 
 27 dec 1775Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73033
12
Dirks, Maartje 
 27 dec 1776St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1720
13
Heins, Antje 
 27 dec 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47605
14
de Hoop, Gertje Lammerts 
 27 dec 1777Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58587
15
Jans, Hendrikje 
 27 dec 1778 I2077
16
Stienstra, Anne Lieuwes 
 27 dec 1779Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99413
17
Meyer, Aaltje Eijzes 
 27 dec 1781Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40550
18
Bottema, Klaaske Wiltjes 
 27 dec 1782Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58518
19
Folkerts, Trijntje 
 27 dec 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43343
20
Smidt, Antje Binnes 
 27 dec 1782St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4604
21
Zondervan, Rinske Pieters 
 27 dec 1782Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27555
22
Geerts, Jetse 
 27 dec 1783Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60163
23
Kramer, Jan Luurtses 
 27 dec 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10983
24
Wagenaar, Arjaantje IJsbrands 
 27 dec 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3212
25
Bergsma, Adriana Hendriks 
 27 dec 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46153
26
Damstra, Wypkje Oedses 
 27 dec 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13483
27
Smidt, Popke Jans 
 27 dec 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1305
28
de Jong, Reinder Tjeerds 
 27 dec 1789Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58843
29
Sikma, Eelkje Sijes 
 27 dec 1789Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59536
30
de Haan, Aaltje Joekes 
 27 dec 1792Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89344
31
Bijlsma, Jacobus Isaaks 
 27 dec 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75163
32
Feenstra, Ynske Pieters 
 27 dec 1793Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50255
33
Wiersma, Sjoukje Gosses 
 27 dec 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5118
34
Koopmans, Willem Sytzes 
 27 dec 1794Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40956
35
Nammens, Pijter 
 27 dec 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I124
36
Ourensma, Sijke Ourens 
 27 dec 1794Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64588
37
Hoekema, Maaike Sytzes 
 27 dec 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16316
38
Regnerus, Teunis Douwes 
 27 dec 1798Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6828
39
Terpstra, Eelke Piebes 
 27 dec 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6181
40
Kooij, Jetske Hessels 
 27 dec 1799Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49839
41
Rauwerda, Klaas Aukes 
 27 dec 1799Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74590
42
Wijnsma, Sjoukjen Hylkes 
 27 dec 1800Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41094
43
Ferwerda, Pier Jarigs 
 27 dec 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13873
44
Zijlstra, Bauke Wybrens 
 27 dec 1801Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74036
45
Zondervan, Lodewijk Pieters 
 27 dec 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98214
46
Stienstra, Nammen Ydes 
 27 dec 1803Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46082
47
Woude, Gerben Wymers van der 
 27 dec 1803Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10146
48
Reuversma, Hans Johannes 
 27 dec 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7571
49
Stienstra, Sijtske Jans 
 27 dec 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80349
50
Vlieg, Epeus van Hylckama Nicolaas 
 27 dec 1804Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61682

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 193

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Coenradi, Willem 
 27 dec 1794Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107464
2
Jans, Hemke 
 27 dec 1798Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108581
3
Jans, Berber 
 27 dec 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1542
4
Roelofs, Harmen 
 27 dec 1810Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73850
5
Oostringa, Auke Sybrens 
 27 dec 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13160
6
Gerrits, Sipke 
 27 dec 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45456
7
Pollius, Henricus 
 27 dec 1812Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103285
8
van Ark, Andrees 
 27 dec 1812Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107863
9
Jans, Lysbet 
 27 dec 1813Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73086
10
Bakker, Thomas Sybrens 
 27 dec 1814Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58047
11
Meulen, Liepke Lolkes van der 
 27 dec 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26545
12
Miedema, Grietje Douwes 
 27 dec 1814Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12046
13
Ley, Rochus Tjeerds van der 
 27 dec 1815 I67665
14
Ossentjuk, Jan Lippes 
 27 dec 1815Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94346
15
Dijkstra, Pieter Reinders 
 27 dec 1816Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76538
16
Holtkamp, Jan 
 27 dec 1816City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90873
17
Gelder, Piebe Beerts 
 27 dec 1818Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12197
18
Teijes, Tietje 
 27 dec 1819Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104966
19
Eekema, Alle Sipkes 
 27 dec 1822City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10504
20
Goodijk, Pieter Klases 
 27 dec 1823Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106187
21
Jensma, Gerlof Goffes 
 27 dec 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3285
22
Boersma, Jan Jitzes 
 27 dec 1825Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42518
23
Sijbrens, Jantje 
 27 dec 1825Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110922
24
Hijma, Willem Heins 
 27 dec 1826Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5087
25
Jans, Jetske 
 27 dec 1826Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56079
26
Leerling, Akke Dirks 
 27 dec 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9155
27
Martens, Anke 
 27 dec 1826Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5092
28
Horst, Willem Jacob van der 
 27 dec 1828 I67280
29
Nijp, Franske Jans 
 27 dec 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8804
30
Spoelstra, Stijntje Klazes (aka Weever) 
 27 dec 1829Luinjeberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53397
31
Beernds, Sipkje 
 27 dec 1830Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29977
32
Wygers, Tjitske 
 27 dec 1830Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30229
33
Kooy, Jan Willems 
 27 dec 1831Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96756
34
Zoodsma, Luutske Sytzes 
 27 dec 1831Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50074
35
Wal, Jarig Johannes van der 
 27 dec 1832Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34523
36
Woude, Meint Geerts van der 
 27 dec 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9477
37
Hoekstra, Jantje Sakes 
 27 dec 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19687
38
Bouman, Johannes Gerhardus 
 27 dec 1834Nieuwe Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108557
39
Kuiper, Egbert Jacobs 
 27 dec 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71202
40
Kuipers, Trijntje Johannes 
 27 dec 1836Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57367
41
Postma, Jan Gerrits 
 27 dec 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22431
42
Tuinstra, Hijke Pieters 
 27 dec 1837 I27939
43
Wal, Klaas Jelles van der 
 27 dec 1837Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94749
44
Allema, Wopkjen Hendriks 
 27 dec 1838Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36306
45
Kooistra, Pier Siedses 
 27 dec 1840Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75440
46
de Weerd, Fintje Dirks 
 27 dec 1841Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83427
47
Pytters, Martjen 
 27 dec 1842Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29503
48
Wiedema, Tjomme Jans 
 27 dec 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5946
49
Stienstra, Aaltje Sjoerds 
 27 dec 1843Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35753
50
Nannes, Grietje 
 27 dec 1844Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83634

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 50

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Nicolai, Allardus 
Minnerts, Riemcke 
 27 dec 1682Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73806
I73809
2
Jakles, Rienck 
Jans, Meyn 
 27 dec 1696Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106097
I106098
3
Pieters, Klaes 
Gepkes, Bauk 
 27 dec 1733Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87942
I87943
4
Clases, Bote 
Aukes, Martjen 
 27 dec 1739Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87449
I87450
5
Tjommes, Jelle 
Gerrits, Hinke 
 27 dec 1744Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71880
I71881
6
Hayes, Sybren 
Barteles, Akke 
 27 dec 1761Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86238
I86239
7
Jacobs, Symen 
Gosses, Klaaske 
 27 dec 1761Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85726
I85725
8
Jeens, Tjeerd 
Luitjes, Syntje 
 27 dec 1767Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81676
I81677
9
Lap, Gerke Alles 
Annes, Trijntje 
 27 dec 1767IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70659
I70660
10
Nammensma, Nammen Nammens 
Jans, Nieske 
 27 dec 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41284
I41285
11
Liebbes, Einte 
Baukes, Tjitske 
 27 dec 1772Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80070
I80072
12
Lieuwes, Johannes 
Pyters, Grytje 
 27 dec 1778Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76227
I76228
13
Pijlgroms, Ruurd 
Hotses, Gerbrig 
 27 dec 1778Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61876
I61877
14
Verreist, Adriaan 
Sijber, Pietje Hendriks 
 27 dec 1778Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104334
I104335
15
Kragt, Haring Jans 
Lovius, Klaaske Douwes 
 27 dec 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61661
I61662
16
Simons, Kornelis 
Stellinga, Jacoba Jans 
 27 dec 1795Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108647
I102113
17
Zijlstra, Greelt Reins 
Wagenaar, Grietje Roels 
 27 dec 1795Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82730
I82731
18
de Vries, Meindert Elses 
van Belkum, Anna Maria 
 27 dec 1807Wittewierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111166
I111167
19
Hidma, Sjoerd Piers 
Reidsma, Rinske Tjalles 
 27 dec 1811Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103230
I6455
20
Meijer, Philip Jacobsz 
Kooman, Mietje 
 27 dec 1811Ouddorp, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108147
I108148
21
Klok, Jan Johannes 
Vries, Albertje Dirks de 
 27 dec 1815Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16886
I16885
22
Kuipers, Geert Hendriks 
Lojenga, Grietje Johannes 
 27 dec 1819Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10646
I6788
23
Bijlstra, Jan Jemkes 
Brug, Sibbeltje Hattums van der 
 27 dec 1823Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53850
I53851
24
Veen, Geert Piers van der 
Bosma, Uilkje Aukes 
 27 dec 1825Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75892
I75893
25
de Jong, Klaas Douwes 
Jongma, Tietje Meinderts (aka de Jong) 
 27 dec 1828Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48164
I48163
26
Brug, Jelle Cornelis van den 
Kroon, Elske Aukes 
 27 dec 1831Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81967
I81968
27
Boersma, Johannes Everts 
Wouwenaar, Antje Tiedes 
 27 dec 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3530
I5689
28
Hamstra, Sytse Harmens 
Vries, Doetje Trijntjes de 
 27 dec 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7581
I7591
29
Vellema, Klaas Fransen 
Jong, Ytje Willems de 
 27 dec 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6142
I5211
30
Wiersma, Pieter Sijes 
Keizer, Pleuntje Gerbens 
 27 dec 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3581
I5973
31
Popma, Oebele Bruins 
Broekhuisen, Berendiena 
 27 dec 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90489
I90488
32
Crans, Justus Jans 
Stuivinga, Geelktje 
 27 dec 1838Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109270
I109271
33
Luxen, Oene Jans 
de Wilde, Andrieske Joukes 
 27 dec 1838Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28199
I28200
34
Wal, Auke Andries van der 
Sybesma, Wyke Johannes 
 27 dec 1838Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6539
I7133
35
Wiedema, Tjomme Jans 
Hoogland, Sytske Watzes 
 27 dec 1838Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5946
I9498
36
Woude, Halbe Gosses van der 
Boetzer, Pietje Jacobs 
 27 dec 1838Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62042
I62043
37
Boelens, Meine Luitzens 
Ram, Grietje Hendriks 
 27 dec 1845Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105398
I27265
38
Meer, Sikke Eelkes van der 
de Haan, Jaike Harmens 
 27 dec 1845Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38707
I78972
39
Holwerda, Eelke Jacobs 
Bakker, Trijntje Pieters 
 27 dec 1849Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76023
I76024
40
Klinkhamer, Johannes Olferts 
Westerhuis, Pietje Gerrits 
 27 dec 1861Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81768
I9940
41
Rienstra, Johannes Holkes 
Jonker, Dettje Jacobs 
 27 dec 1863Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90470
I90471
42
Hainje, Sjouke Abes 
Besling, Grietje Pieters 
 27 dec 1872Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62908
I62902
43
Goot, Schelte Pieters van der 
Terpstra, Tjitske Ettes 
 27 dec 1883Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10567
I10568
44
Glas, Jochum Jans 
Bijlstra, Aaltje Pieters 
 27 dec 1888Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81190
I98106
45
Terpstra, Pieter Jans 
Bennema, Lydia Jabes 
 27 dec 1890Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14973
I34860
46
Leistra, Auke Tjeerds 
Dowdy, Mary Dunn 
 27 dec 1892USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53912
I56522
47
Bontekoe, Hilbrand Arends 
Berkhout, Jacoba 
 27 dec 1899Vlaardingen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53591
I101576
48
Memmelaar, Johannes (John) Berends 
Faber, Elske (Elsie) Gerbens 
 27 dec 1899Paterson, NJ, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26804
I26656
49
Feenstra, Willem Harings 
Fennema, Trijntje Pieters 
 27 dec 1902Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24843
I57992
50
Ebbens, Nanne (Andrew) Sjoerds 
Slager, Mary J. 
 27 dec 1911Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17099
I109647

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 65

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jeltes, Grietie 
 27 dec 1691Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43867
2
Willems, Lieuwe 
 27 dec 1716Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13712
3
Akronius, Wybe Bodes 
 27 dec 1739Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66494
4
Aukes, Hans 
 27 dec 1739Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82616
5
Ruurds, Age 
 27 dec 1739Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47134
6
Seekles, Lieuwe 
 27 dec 1739Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72145
7
Jans, Antje 
 27 dec 1740Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50144
8
Bernarda, Tiede Oeges 
 27 dec 1744Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71537
9
Bontekoe, Hendrik Hendriks 
 27 dec 1744Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99147
10
Hoijtema, Hinke Idzes 
 27 dec 1744Oosterend/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70978
11
Kloppenburg, Trijntje Sjirks 
 27 dec 1744Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70307
12
Sjuks, Yede 
 27 dec 1744Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89284
13
Dotinga, Pyter Tomas 
 27 dec 1750Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102270
14
Jans, Sjuwke 
 27 dec 1750Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101319
15
Jilles, Lieukje 
 27 dec 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87146
16
Tamminga, Saakje Dirks 
 27 dec 1750Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12995
17
Zwager, Jan Dirks 
 27 dec 1750Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73597
18
Dijkstra, Jan Foppes 
 27 dec 1761Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57539
19
Dobma, Klaas Douwes 
 27 dec 1761Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11117
20
Feites, Oege 
 27 dec 1761Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45831
21
Meinderts, Saakje 
 27 dec 1761Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42808
22
de Jong, Hiltje Jogchums 
 27 dec 1767Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92129
23
Lyzenga, Gerrit Wouters 
 27 dec 1767Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48809
24
Siedses, Jenke 
 27 dec 1767Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49857
25
Dijkstra, Leentje Jelles 
 27 dec 1772Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82134
26
Eeltjes, Pieter 
 27 dec 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11726
27
Groot, Sjoerd Tomas de 
 27 dec 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6882
28
Hellema, Antje Arjens 
 27 dec 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43124
29
Kamminga, Berber Klases 
 27 dec 1772Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77847
30
Salves, Wikje 
 27 dec 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55491
31
Tjoelker, Ate Jilles 
 27 dec 1772Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60415
32
Sinnema, Gatze Pieters 
 27 dec 1773Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61459
33
Alberts, Tjitske 
 27 dec 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47527
34
Klazes, Sytske 
 27 dec 1778Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89323
35
Kooistra, Beitske Sjabbes 
 27 dec 1778Hijum/Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7658
36
Noorderbaan, Lijsbeth Martens 
 27 dec 1778Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I600
37
Smids, Antje Harmens 
 27 dec 1778Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95393
38
Tanja, Jeltje Klazes 
 27 dec 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64757
39
Vries, Saakje Alberts de 
 27 dec 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I829
40
Boer, Pieter Jans de 
 27 dec 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10658
41
Brouwer, Aafke Jitzes 
 27 dec 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11282
42
Grijp, Ynske Wiegers (aka Grijpstra) van der 
 27 dec 1789Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58211
43
Pheifer, Johannes Daniels 
 27 dec 1789Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5009
44
Pieters, Bokke 
 27 dec 1789Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19159
45
Polet, Jantje Isaaks 
 27 dec 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15446
46
Pruim, Freerk Jans 
 27 dec 1789Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111526
47
van Zandwijk, Maaijke 
 27 dec 1789Herwijnen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109913
48
Abbinga, Geertje Jelles 
 27 dec 1795Den Ham/Fransum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109696
49
Boer, Tietje Pieters de 
 27 dec 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17017
50
de Jong, Douwe Pieters 
 27 dec 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40727

1 2 Volgende»