Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 203

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jacobs, Ate 
 5 dec 1735Oegeklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46250
2
Lolkes, Lolke 
 5 dec 1745Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48021
3
de Vries, Maria 
 5 dec 1753Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106828
4
Jilderda, Jan Lolkes 
 5 dec 1753Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72869
5
Heineman, Trijntje 
 5 dec 1754Warns/Scharl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57826
6
Linde, Eelkje Jans van der 
 5 dec 1754 I2473
7
Klaazes, Tjitske 
 5 dec 1756Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65218
8
Pieters, Jantje 
 5 dec 1758Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89839
9
de Reus, Arie Jansz 
 5 dec 1759Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63314
10
Schaap, Trijntje Jans 
 5 dec 1761Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58147
11
Tolsma, Gale Wopkes 
 5 dec 1765Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77582
12
de Bosch, Remmelt Hendriks 
 5 dec 1766Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64899
13
Bakker, Ytje Dirks 
 5 dec 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39032
14
Keizer, Arjen Romkes 
 5 dec 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91116
15
Hendriks, Antje 
 5 dec 1768Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70932
16
Hoeksma, Pietertje Merks 
 5 dec 1769Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47608
17
Holwerda, Eeltje Klazes 
 5 dec 1770Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6489
18
Salves, Wikje 
 5 dec 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55491
19
Westra, Egbert Edzes 
 5 dec 1772Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64915
20
Kuipers, Siebrigje Dirks 
 5 dec 1773Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45728
21
Regnerus, Anna 
 5 dec 1774Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88470
22
de Voogd, Willem 
 5 dec 1775Noordgouwe, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109779
23
Jacobs, Klaas 
 5 dec 1775Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3908
24
Jans, Jantje 
 5 dec 1775Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50149
25
Dokter, Pieter Ydes 
 5 dec 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53031
26
Posthumus, Kornelis Jans 
 5 dec 1778Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69960
27
Arjens, Lijsbet 
 5 dec 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109586
28
de Vries, Kaatje Yemes 
 5 dec 1779Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66270
29
Jacobs, Ytske 
 5 dec 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77032
30
Kuipers, Klaaske Fransen 
 5 dec 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2652
31
Hommema, Rinske Hessels 
 5 dec 1783Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11150
32
Miedema, Trijntje Meinderts 
 5 dec 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5323
33
de Jong, Antje Tjerks 
 5 dec 1785Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70369
34
Vries, Gerben Martens de 
 5 dec 1785Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3672
35
Bakker, Sikke Jeltes 
 5 dec 1788Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17429
36
Roersma, Jelke Johannes 
 5 dec 1788Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25365
37
de Jong, Froukjen Sikkes 
 5 dec 1789Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90575
38
Hoeksma, Trijntje Bouwes 
 5 dec 1789Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111794
39
Hoekstra, Jouke Cornelis 
 5 dec 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11126
40
Kok, Maria Jans 
 5 dec 1791Woltersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72227
41
de Wilde, Jouke Jochems 
 5 dec 1793Luxwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28201
42
Boes, Ane Johannes 
 5 dec 1795Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11748
43
Cornelis, Joeke 
 5 dec 1797Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47142
44
Heslinga, Pier Pylgers 
 5 dec 1798Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101113
45
Sytsma, Louw Foekes 
 5 dec 1798Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2787
46
Gorter, Klaas Oenes 
 5 dec 1799Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103790
47
Dirks, Antje 
 5 dec 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44777
48
Tanja, Sytske Gerlofs 
 5 dec 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11924
49
Pieters, Klaaske 
 5 dec 1801Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44403
50
Stienstra, Pieter Keimpes 
 5 dec 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19209

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 180

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Johannes, Pijter 
 5 dec 1785Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90123
2
Tobias, Douwe 
 5 dec 1806Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105766
3
Hendriks, Pieter 
 5 dec 1807Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92594
4
Eilander, Klaas Kornelis 
 5 dec 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12834
5
Jans, Brugt 
 5 dec 1811Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89199
6
Rinses, Jan 
 5 dec 1811Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73052
7
Heegstra, Pieter Machiels 
 5 dec 1814Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92260
8
Fransens, Antje 
 5 dec 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14377
9
Hoogstra, Aukje Hendriks 
 5 dec 1819Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96494
10
Boersma, Steven Andries 
 5 dec 1820Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7120
11
Kuiphof, Ynske Andries 
 5 dec 1820Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23013
12
de Blaauw, Rintje Klazes 
 5 dec 1822St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57955
13
Kleinjan, Jan 
 5 dec 1824Strijen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63253
14
Sippes, Ymkjen 
 5 dec 1824Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58563
15
Hendriks, Yttje 
 5 dec 1825Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111883
16
Rijpma, Aaltje Ennes 
 5 dec 1825Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85607
17
Foppes, Trijntje 
 5 dec 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40149
18
Lubberts, Rinske 
 5 dec 1826Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21580
19
Meinsma, Trijntje Jans 
 5 dec 1826Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37809
20
Tijmstra, Grietje Reinders 
 5 dec 1826Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99531
21
Dijkstra, Jetske Douwes 
 5 dec 1827Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33074
22
Nauta, Sipkje Migchiels 
 5 dec 1827Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48543
23
Elzinga, Jelle Reinders 
 5 dec 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2368
24
Helm, Grietje Lammerts van der 
 5 dec 1828Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56865
25
Kootstra, Pieter Durks 
 5 dec 1828Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110229
26
de Vries, Grietje Willems 
 5 dec 1829Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72252
27
Tilstra, Bauke Herkes 
 5 dec 1829Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79983
28
de Graaf, Johannes van 
 5 dec 1830Puttershoek, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63259
29
Veenma, Montje Feitzes 
 5 dec 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7132
30
Groot, Geiske Wybrens de 
 5 dec 1831Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8239
31
Zoodsma, Wentje Hendriks 
 5 dec 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29739
32
Eijkhoudt, Waltje Johannes 
 5 dec 1832Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75615
33
Deelstra, Sietske Jans 
 5 dec 1833 I51741
34
Jensma, Sjieuwke Theunis 
 5 dec 1835Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3291
35
Terpstra, Yttje Wytzes 
 5 dec 1838Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3519
36
de Vries, Kaatje Yemes 
 5 dec 1839Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66270
37
de Vries, Tijs Kornelis 
 5 dec 1839 I61323
38
Dijk, Anne Lieuwes van 
 5 dec 1839Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5078
39
Jaarsma, Gerrit Tijsses 
 5 dec 1839Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88693
40
Schoustra, Rients Theunis 
 5 dec 1839Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68677
41
de Vries, Rinske Dirks 
 5 dec 1840Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86065
42
Bos, Jitske Jans 
 5 dec 1841Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87953
43
Schaafsma, Oentje Oenes 
 5 dec 1841Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24569
44
Colmer, Cornelis Jurjens 
 5 dec 1842Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95650
45
Boermans, Stillborn Gerbens 
 5 dec 1843 I20124
46
Boonstra, Dirkje Jans 
 5 dec 1843 I69837
47
Douwes, Hylkje 
 5 dec 1844Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61638
48
Spaak, Beitske Symens (aka Spanjer) 
 5 dec 1846Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45623
49
de Vries, Joukje Ypes 
 5 dec 1847 I31798
50
Zee, Rein Douwes van der 
 5 dec 1847St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70857

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 64

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Bangma, Douwe Johannes 
Claases, Grietje 
 5 dec 1717Pingjum/Zurich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95255
I95256
2
Wytsma, Eelke Pieters 
Hinnes, Beitske 
 5 dec 1717IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102158
I102159
3
Schat, Symen Reinders 
Reinders, Stijntie 
 5 dec 1728St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95477
I95478
4
Rollingswier, Symon Martens 
Jans, Doetje 
 5 dec 1734Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44570
I44571
5
Ages, Foke 
Jochums, Grytje 
 5 dec 1745Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93012
I93013
6
Jans, Durck 
Martens, Sytske 
 5 dec 1745Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83428
I83429
7
Jans, Ynse 
Gerbens, Nieske 
 5 dec 1751Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95699
I95700
8
Warnders, Dirk 
Jans, Martsen 
 5 dec 1751Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101731
I101730
9
Bonga, Symen Jacobs 
Jans, Grytje 
 5 dec 1756Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102719
I102720
10
Gaykema, Egbert Jans 
Pel, Akke Sybrens 
 5 dec 1773Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83612
I87503
11
Jacobs, Ate 
Hendriks, Froukje 
 5 dec 1773Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46250
I46251
12
Lammerts, Wybe 
Rinses, Jitske 
 5 dec 1773Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88479
I88480
13
Bernarda, Tiede Oeges 
Bouwes, Gelske 
 5 dec 1779Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71537
I71538
14
Fokkema, Lieuwe Fokkes 
Meinerts, Maaike 
 5 dec 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9741
I9742
15
Gerbens, Willem 
Jentjes, Grietje 
 5 dec 1779Goenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87898
I87899
16
Laverman, Jacob Gosses 
Jans, Akke 
 5 dec 1779Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81218
I81231
17
Uiterdijk, Drewis Jurjens 
Smidt, Geertje Klases 
 5 dec 1779Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36686
I93045
18
Zuidema, Wessel Willems 
Popkes, Aagtje 
 5 dec 1779Pieterburen/Wierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101236
I101237
19
Karssen, Dirk 
Timmer, Geertjen 
 5 dec 1782Hierden, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107853
I107854
20
Gerbens, Pyter 
Oudgers, Pytje 
 5 dec 1784Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90090
I90087
21
Jepkema, Sas Rienks 
Jacobs, Tietje 
 5 dec 1784Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47231
I100872
22
Sinnema, Siemen Eelzes 
Jong, Maaike Jitzes de 
 5 dec 1784Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16437
I15732
23
Algra, Symen Jans 
Douma, Trijntje Douwes 
 5 dec 1790Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75037
I75038
24
de Vries, Ulbe Jeltes 
Wijchers, Trijntje 
 5 dec 1790Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64941
I64942
25
Freerks, Jelle 
Steegstra, Trijntje Wopkes 
 5 dec 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21660
I21659
26
Opstal, Willem 
van Loon, Catharina 
 5 dec 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98221
I98222
27
Secama, Franke Brugts 
Sterkenburg, Romkjen Harmens 
 5 dec 1790Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60576
I60577
28
Taekes, Cornelis 
Halma, Aukje Cornelis 
 5 dec 1790Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3686
I3685
29
van Dijk, Tjeerd Jacobus 
Eeltjes, Yke 
 5 dec 1790Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39865
I39866
30
Visser, Jan Paulus 
Abrahams, Maike 
 5 dec 1790Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97957
I97958
31
Folkertsma, Hidde Johannes 
Dijk, Trijntje Ates van 
 5 dec 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6225
I6230
32
Boersma, Sjoerd Dirks 
Gerkema, Knierke Aedes 
 5 dec 1802Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73301
I73303
33
Koopmans, Adam Jochums 
Wybes, Wytske 
 5 dec 1802Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41993
I41994
34
Vink, Tjipke Djoerds 
Tjerks, Wytske 
 5 dec 1811Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68759
I68750
35
Fopma, Symon Rutgers 
Meer, Sytske Durks van der 
 5 dec 1812Mairie Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71612
I71613
36
Hager, Harmen Dirks 
Hof, Hiltje Klazes 
 5 dec 1812Mairie Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19183
I19184
37
Ondersma, Rienk Romkes 
Woude, Antje Halbes van der 
 5 dec 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6758
I6760
38
Kingma, Dirk Botes 
Pieters, Jeltje 
 5 dec 1813Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80968
I80969
39
Vries, Melle Klazes de 
Pieters, Janke 
 5 dec 1813Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10192
I11775
40
Jacob, Frederik Bernard 's 
Rochussen, Maria Petronella 
 5 dec 1816Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99995
I99996
41
Doedenga, Pieter Doedes 
Holwerda, Albertje Taekes 
 5 dec 1820Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2911
I27341
42
Hoekema, Piebe Ypes 
de Hoop, Tytje Durks (aka van der Woude) 
 5 dec 1829Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90382
I21559
43
Holwerda, Sieds Klazes 
de Boer, Grietje Simons 
 5 dec 1829Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39097
I39098
44
Postma, Willem Jorrits 
Wal, Agatha Taekles van der 
 5 dec 1829Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33073
I67081
45
Boer, Derk Harms de 
Hagedoorn, Knelske (Corneliske) Karstens 
 5 dec 1830Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I952
I953
46
Gunstra, Bartel Pieters 
Ploegsma, Trijntje Pieters 
 5 dec 1830Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87337
I87312
47
Plantinga, Jeip Binnes 
Hospes, Trijntje Jacobs 
 5 dec 1830Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96836
I96837
48
Schuit, Pieter Meinderts 
Kruis, Trijntje Hendriks 
 5 dec 1830Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40307
I40308
49
Bouma, Symen Ruurds 
Beintema, Geertje Gerrits 
 5 dec 1833Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9575
I9576
50
Groot, Gerk Dirks de 
Lettinga, Hyke Roelofs 
 5 dec 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6529
I7433

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 87

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Gerbens, Beernt 
 5 dec 1686Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36402
2
Bokkes, Nieske 
 5 dec 1688Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81664
3
Jorrijts, Foppe 
 5 dec 1706Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46759
4
Sytses, Jilliske 
 5 dec 1706Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94078
5
Hellinga, Marten Luitjens 
 5 dec 1708Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10965
6
AEbes, Albert 
 5 dec 1712Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43293
7
Andries, Jacob 
 5 dec 1714Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94084
8
Beernts, Hyke 
 5 dec 1723Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50671
9
Idses, Nuttert 
 5 dec 1723Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93375
10
Wybes, Reinder 
 5 dec 1723Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6044
11
Lamberts, Harmen 
 5 dec 1728Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81576
12
Stapert, Sybrig Yedes 
 5 dec 1728Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73677
13
Eelses, Aafke 
 5 dec 1735Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50476
14
Andries, Sytske 
 5 dec 1745Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I593
15
Coldewij, Hermannus Symons 
 5 dec 1745Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102744
16
Wijbes, Loetske 
 5 dec 1745Tolbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83982
17
Pyters, Watte 
 5 dec 1748Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76788
18
Abes, Gabe 
 5 dec 1751Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75788
19
Andringa, Yde Willems 
 5 dec 1751St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40885
20
Dekker, Froukjen Jans 
 5 dec 1751Mirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87947
21
Jelles, Lutske 
 5 dec 1751Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69702
22
Noordenbos, Douwe Jans 
 5 dec 1751Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92116
23
Sydses, Teecke 
 5 dec 1751Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42766
24
Tietes, Cornelis 
 5 dec 1751Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20242
25
Wadman, Grietje Gabes 
 5 dec 1751Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92915
26
Ysses, Isbrant 
 5 dec 1751Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42600
27
Bijlsma, Isaak Dirks 
 5 dec 1752Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71827
28
Coster, Trijntje Louwrins 
 5 dec 1752Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91978
29
de Vries, Marten Joukes 
 5 dec 1756Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67692
30
Heines, Antje 
 5 dec 1756Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60400
31
Heshusius, Geertruida Maria 
 5 dec 1756Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68208
32
Kuipers, Pieter Folkerts 
 5 dec 1756Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72633
33
Stelwagen, Bauke Johannes 
 5 dec 1756Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21230
34
Ydes, Jantje 
 5 dec 1756Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47051
35
Boersma, Tjeerdtje Eddes 
 5 dec 1762Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10506
36
Bonga, Pieter Jacobs 
 5 dec 1762Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7576
37
Dijkstra, Wybe Jobs 
 5 dec 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6358
38
Hendriks, Imke 
 5 dec 1762Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92628
39
Jops, Wijbe 
 5 dec 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79430
40
Lieuwes, Wijtze 
 5 dec 1762Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43275
41
Stapert, Maaike Jelmers 
 5 dec 1762Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10104
42
Wijnstok, Dieuwke Jans 
 5 dec 1762Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2187
43
Zijlstra, Jan Wynsens 
 5 dec 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7159
44
Gleistra, Rinske Alberts 
 5 dec 1765Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13068
45
Wynia, Hiske Melis 
 5 dec 1768Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15470
46
Pamboer, Antje Gerbens 
 5 dec 1771Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97537
47
Bilstra, Frans Alderts 
 5 dec 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26158
48
Cornelis, Maurits 
 5 dec 1773Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52914
49
Hellinga, Aukjen Tjipkes 
 5 dec 1773Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88205
50
Kamminga, Hylke Wybes 
 5 dec 1773Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87672

1 2 Volgende»