Introductie

Introduction
  De stichting

Stichting Erfskip Terpdoarpen werd begin 2004 opgericht met -kort samengevat- als doel het verzamelen, rubriceren en publiceren van genealogieën alsmede streekhistorische wetens -en bezienswaardigheden uit de gemeente Ferwerderadeel, daarmee het verleden zichtbaar makend in het heden waarbij een breed publiek in staat gesteld wordt om kennis te nemen van de beschikbare informatie.
  The foundation

Stichting Erfskip Terpdoarpen was founded early 2004 and has -in short- as aim to collect, file and publish genealogy aspects as well as local history of the municipality of Ferwerderadeel in order to make the past visible in the present, at the same time enabling those who are interested to learn about the available information. By the way: the name "Erfskip Terpdoarpen" is Frisian for "Heritage Terptowns".
  Waarom Ferwerderadeel ?

Het bestuur van de stichting werd aanvankelijk gevormd door Andries Dijkstra, Catharinus van der Ploeg en Johannes van Dijk. Onze voorouders zijn (vrijwel) allemaal uit de gemeente Ferwerderadeel afkomstig. Alle drie waren wij al een ruim aantal jaren op individuele basis bezig met het doen van onderzoek en het verzamelen en publiceren van gegevens welke betrekking hebben op deze gemeente. In de loop van 2003 kwamen wij met elkaar in kontakt en hebben wij besloten de krachten te bundelen door middel van een stichting. Spijtig genoeg maakt Johannes inmiddels geen deel meer uit van het bestuur. Wij danken hem zeer voor de inspanning die hij in het verleden ten behoeve van de stichting heeft verricht.
  Why Ferwerderadeel ?

The foundation is originally an initiative of Andries Dijkstra, Catharinus van der Ploeg and Johannes van Dijk. (Most of) our forebears originate from this municipality. Over a fair number of years all three of us researched, collected and published information with regard to history and genealogy of Ferwerderadeel on a individual basis. In 2003 we got in touch and decided to tie up together by means of a foundation.
We are sorry to report that Johannes has left our foundation. We thank him very much for all the work he has done in the past
.
  De gemeente

Ferwerderadeel ligt in het noorden van Friesland en wordt begrensd door de Waddenzee en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Tietjerksteradeel, Leeuwarderadeel en Het Bildt. Het gemeentehuis bevindt zich in Ferwerd terwijl de overige dorpen zijn: Blija, Hogebeintum, Hallum, Marrum, Wanswerd, Genum, Janum, Jislum, Lichtaard, Reitsum en Birdaard. Om misverstanden te voorkomen dient opgemerkt te worden dat Janum en Birdaard voor de gemeentelijk herindeling van 1984 deel uit maakten van de gemeente Dantumadeel. De gemeente bestaat uit kleigrond en heeft landbouw als belangrijkste activiteit.  In de grotere dorpen (Ferwerd, Hallum, Marrum en Birdaard) kent men ook industrie als belangrijke bron van inkomsten. De gemeente heeft ca. 9.000 inwoners.
  The municipality

Ferwerderadeel is situated in the northern part of the province of Friesland. To the northeast it is neighboured by the municipality of (West)Dongeradeel, to the southeast Dantumadeel and Tietjerksteradeel, to the south Leeuwarderadeel, to the west Het Bildt and to the north the Waddenzee. These days the town of Ferwerd is the municipal "capital". The other towns are: Blija, Hogebeintum, Hallum, Marrum, Wanswerd, Genum, Janum, Jislum, Lichtaard, Reitsum and Birdaard. For good orders sake: Janum and Birdaard used to be part of Dantumadeel but due to reshuffling the Frisian municipalities in 1984, they became part of Ferwerderadeel. The municipality is a clay area and has agriculture as main activity. In the larger towns (Ferwerd, Hallum, Marrum and Birdaard) a living is also made by means of industry. Ferwerderadeel has a population of ca. 9,000 people.
  Tweetalige website

Relatief vrij veel inwoners van Ferwerderadeel zijn op enig moment geëmigreerd, met name naar Michigan (Grand Rapids e.o.) en New Jersey (Paterson e.o.). Met de opkomst van het Internet wordt veel informatie omtrent genealogie en geschiedenis toegankelijk gemaakt met als gevolg dat steeds meer mensen belangstelling krijgen voor hun afkomst en wat daarmee samenhangt. Zo ook bij vele nakomelingen van emigranten. Om de informatie op deze website ook voor hen toegelijk te maken kent de site naast de Nederlandse ook een Engelse versie.
  Why also in English ?

Relatively quite a lot of people emigrated from Ferwerderadeel, in particular to Michigan (Grand Rapids area) and New Jersey (Paterson area). Thanks to the Internet a lot of data on genealogy and history is made available and in the meantime more and more descendants of emigrants are trying to trace their ancestors, including ancestors from Ferwerderadeel and like to learn more about the way, circumstances and towns where their ancestors once lived. It may be assumed that in general researches across the "big pond" don't read Dutch and since we'd like to share the information on this website with them too, it also has an English version.
Wij wensen u veel lees-, kijk- en onderzoek plezier.

Mei freonlike groetnis,

Andries Dijkstra               Catharinus van der Ploeg


We wish you an enjoyable visit -and many returns- to our website.

                                              With kind regards,

Andries Dijkstra               Catharinus van der Ploeg